06. 04. 2020 Accenture

Accenture pomáha v čase koronavírusu

Spoločnosť Accenture reaguje na aktuálny stav v čase koronavírusu a zapája sa do rôznych foriem pomoci, či už pre lekársky personál alebo pre iniciatívy a organizácie, ktoré bojujú proti pandémii.

  • 3D tlač ochranných pomôcok

V Accenture sa pustili do 3D tlače ochranných pomôcok pre lekársky personál. V prvom kroku sa pridali k tlači komponentov na ochranné štíty pre iniciatívu www.pomoznemocnici.sk, pričom do tlače sa zapojili aj viacerí zamestnanci s vlastnými 3D tlačiarňami. Paralelne, aj v spolupráci s personálom nemocnice na Kramároch, spustili vývoj prototypu ochranných respiračných masiek.  

  • #KtoPomozeSlovensku

Spoločnosť Accenture spustila výzvu na finančnú zbierku medzi zamestnancami pre iniciatívu www.ktopomozeslovensku.sk, pričom finančne prispeje aj samotná firma.

  • Expertná pro bono pomoc iniciatívam a organizáciám

Viacero zamestnancov firmy zareagovalo na výzvu Rady pre firemné občianstvo a dobrovoľnícky sa zapojilo do podpory rôznych iniciatív a organizácií. Navyše firma poskytla expertízu a kapacitu svojich zamestnancov v pro bono režime (napríklad pre www.ktopomozeslovensku.sk).

  • Návod a tipy na rozbehnutie dištančného vzdelávania

Príkladom iniciatívy zamestnancov je aj vytvorenie návodu, ktorý sumarizuje jednoduchým a prehľadným spôsobom tipy pre školy a učiteľov, ako nabehnúť na dištančné vzdelávanie. Návod bol vytvorený primárne ako pomoc pre kolegov, ktorí sú rodičmi, avšak je aj externe zdieľateľný priamo so školami a učiteľmi – viac informácií tu: https://www.blf.sk/aktuality-partnerov/accenture-tipy-pre-rozbehnutie-distancneho-vzdelavania-v-skolach-nielen-pre-rodicov/

  • Virtuálne dobrovoľníctvo

Virtuálne dobrovoľníctvo je tiež jednou z vhodných možností, ako efektívne využiť čas, napríklad v čase domácej karantény. Pre zamestnancov bol vytvorený jednoduchý návod, ako sa stať virtuálnym dobrovoľníkom – jednou z navrhovaných možností je zapojiť sa do prekladu stránky Code.org do slovenského jazyka. Na tomto preklade dobrovoľníci spoločnej iniciatívy viacerých členských firiem BLF ‚Digital Skills‘ pracujú už niekoľko rokov, s cieľom umožniť rozšírenie tejto stránky na výuku programovania v slovenských podmienkach.