01. 03. 2017

Bayer Barometer 2016

V máji 2016 sa uskutočnil dotazníkový prieskum BAYER BAROMETER 2016 s cieľom zistiť postoj Slovákov k inováciám a rozvoju ve vede. Internetového prieskumu sa v Slovenskej republike zúčastnilo celkovo 501 respondentov starších ako 18 rokov, ktorí boli vybraní kvótnym výberom.

Zdroj: BAYER BAROMETER 2016

Podľa 73 % Slovákov môžu firmy svojím společensky zodpovedným správaním efektívne dopĺňať úlohu štátu a 15 % ľudí u nás je k dokonca presvedčených o nenahraditeľnej úlohe štátu. Výsledky vyplývajú z aktuálneho dotazníkového prieskumu BAYER BAROMETER 2016, ktorý exkluzívne spracovala spoločnosť MEDIAN.

Kde vidíme prínos CSR

Za najväčší prínos společensky zodpovedného správania firiem považuje 38 % ľudí na Slovensku oblasť zdravia, ktorá zahŕňa prevenciu, starostlivosť i liečbu chorých. Na druhom mieste uvádza 34 % Slovákov ekológiu, pretože vidí prínos v ochrane krajiny a životného prostredia, recyklácii i v spotrebiteľskom správaní. Predovšetkým mladí, vo veku 18 až 34 rokov si uvedomujú prínos v ekonomickej oblasti (34 %) a vo vzdelávaní (24 %). K ekonomike priraďujú aj kultúrne a spoločenské aktivity, starostlivosť o pamiatky a samozrejme technológie a vývoj.

Zo Slovákov staršej generácie vidí však prínos pre ekonomiku len 21 % ľudí medzi 35 a 49 rokom života, teda ľudí v najproduktívnejšom veku. Oblasť vzdelávania, podporu odborov s nižším záujmom, voľnočasových aktivít detí a mládeže, či menšín najmenej pochopiteľne vnímajú starší občania. Prínos spoločensky zodpovedného správania firiem v oblasti vzdelávania uvádza v prieskume len 10 % opýtaných vo veku 50 až 65 rokov. Muži a ženy sa názore na prínos společensky zodopvedného správania firiem vzácne zhodujú. Na najvyššie miesto kladú prínos v oblasti zdravia (18 % muži aj ženy) a na najnižšie dávajú prínos v oblasti vzdelania (muži 17 %, ženy 15 %).

CSR ovplyvňuje Slovákov pri nákupoch i výbere zamestnávateľa

V prieskume odpovedali Slováci aj na otázku, či sa rozhodujú pri nákupoch a výbere tovaru aj podľa povesti a spoločensky zodpovedného správania firmy. Až 42 % opýtaných uviedlo, že sa to snaží zohľadniť a pre 5 % ide dokonca o kľúčový prvok pri výbere. Z postojov účastníkov prieskumu vyplynulo, že spoločenská zodpovednosť a povesť firmy je dôležitá najmä pre slovenských mužov.

Podobnú úlohu zohráva zodpovedný prístup k spoločenským potrebám a povesť firmy aj pri výbere zamestnávateľa. Tento faktor pri výbere zohľadňuje 43 % Slovákov a 15 % ľudí ho považuje za veľmi dôležitý. Najdôležitejší je tento prvok pre ženy – Slovenky a mladšie ročníky. Pri výbere zamestnávateľa sa spoločenskú zodpovednosť firmy snaží zohľadniť takmer 53 % ľudí vo veku 18 až 24 rokov.

BAYER BAROMETER 2016 v skratke

V máji 2016 sa uskutočnil dotazníkový prieskum BAYER BAROMETER 2016 s cieľom zistiť postoj Slovákov k inováciám a rozvoju ve vede. Internetového prieskumu sa v Slovenskej republike zúčastnilo celkovo 501 respondentov starších ako 18 rokov, ktorí boli vybraní kvótnym výberom. Výskum realizovala exkluzívne pre spoločnost Bayer agentúra MEDIAN.

„Spoločenská zodpovednosť je neoddeliteľnou súčasťou filozofie spoločnosti Bayer a jej korporátnej stratégie. V rámci spoločenskej zodpovednosti sa zameriavame na strategické investície do oblastí, ktoré zahŕňajú vedu, vzdelanie, zdravie a spoločenské potreby. Společnosť Bayer podporuje vzdelanie mladých ľudí v oblasti vedy. Na Slovensku a v Českej republike podporujeme kľúčový program Veda má budúcnosť, ktorým chceme pomôcť stimulovať záujem študentov základných a stredných škôl o prírodné vedy,” povedal Jens Becker, generálny riaditeľ spoločnosti Bayer pre Českú republiku a Slovensko.

×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.