26. 06. 2018 YIT Slovakia

Business Leaders Forum sa rozrástlo o ďalších členov

Združenie Business Leaders Forum má aktuálne 43 členov. Na výjazdovom zasadnutí členských firiem 21. júna vo vývojovom centre spoločnosti Adient v Trenčíne do združenia pristúpili tieto firmy:

Microsoft Slovakia pôsobí v oblasti softvéru, služieb a internetových technológií pre osobné aj obchodné využitie. Firma je aktívnym propagátorom flexibility v práci a svojim zamestnancom umožňuje pracovať odtiaľ, odkiaľ im to vyhovuje. Ponúka i dvadsať týždňov plne hradenej materskej dovolenky pre mamičky po narodení dieťaťa alebo šesť týždňov plne hradenej rodičovskej pre otca. V oblasti podpory komunity firma pomáha najmä deťom a mladým ľudom zo znevýhodneného prostredia, neziskovým organizáciám, vzdelávacím inštitúciám a ďalším partnerom tým, že s nimi zdieľa svoje technológie, zdroje, čas a zručnosti.Do vzdelávania už investovala vyše milión eur, vyškolila19 000 učiteľov a len v uplynulom roku podporila na Slovensku viac ako 1 100 neziskových organizácií.

Spoločnosť ANASOFT je aktuálnym víťazom Via Bona Slovakia v kategórii Zodpovedná malá/stredná firma. Firma venuje pozornosť vzdelávaniu v oblasti odbornej kvalifikácie, jazykovej prípravy a osobnostného rozvoja. Pre spoločnosť je dôležité, aby si každý v ANASOFTe našiel spôsob sebarealizácie, ako aj rovnováhu medzi prácou a osobným životom. Zamestnancov firma pravidelne zapája do firemného dobrovoľníctva. Firma vytvorila riešenie pre bezpapierovú kanceláriu, čím chce znížiť dopad na životné prostredie. Už 12 rokov podporuje slovenskú literárnu cenu ANASOFT litera, ktorá sa udeľuje za najlepšie slovenské prozaické dielo vydané v uplynulom roku.

Cieľom YIT Slovakia je byť európskym lídrom v rezidenčnom developmente a stavebníctve a zároveň poskytovať služby prostredníctvom vytvárania spoločenskej hodnoty s vysokou zodpovednosťou. Participatívny štýl riadenia dáva priestor na dialóg a zvyšovanie angažovanosti zamestnancov. Dôležitú súčasť rozvoja zamestnancov tvorí i možnosť internej rotácie. Firma má úspešný trainee program – každé leto dáva príležitosť 15-20 študentom, ktorí pod vedením mentora pracujú a získavajú praktické skúsenosti. YIT sa špecializuje na prestavbu bývalých priemyselných oblastí, z ktorých vytvára atraktívne mestské prostredie plné rôznorodých služieb od verejných aj súkromných poskytovateľov.

KOSIT je technologicky inovatívnou spoločnosťou, ktorá poskytuje komplexné služby v oblasti odpadového hospodárstva. Pre firmu je prioritná spokojnosť zákazníkov, zamestnancov a dodávateľov, investuje do environmentálnej výchovy a zamestnáva i marginalizované skupiny obyvateľstva. Hlavným cieľom spoločnosti pre najbližšie obdobie je dosiahnuť čo najlepšie výsledky v rámci schválenej európskej odpadovej legislatívy v oblasti recyklačných cieľov do roku 2030. Snahou firmy je stať sa nositeľom myšlienky recyklácie a triedenia odpadov.

×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.