17. 12. 2021

Decembrové stretnutie BLF prinieslo voľbu nového Poradného výboru

Vo štvrtok 16. decembra sa uskutočnilo v tomto roku posledné stretnutie členov Business Leaders Forum, ktoré vzhľadom na pandemickú situáciu prebehlo opäť online. Okrem toho, že firmy zvolili nový Poradný výbor na ďalšie dva roky, bolo témou stretnutia aj postavenie CSR v štruktúre firmy. Skúsenosti s rôznymi modelmi fungovania zdieľali firmy Deutsche Telekom IT Solutions, Slovak Telekom a dm drogerie markt.

Zástupcovia členských firiem odhlasovali nadpolovičnou väčšinou nový Poradný výbor združenia. Jeho členkami a členom sú pre roky 2022 a 2023: Monika Majerčíková (Generali), Martina Machánková (Kaufland), Andrea Ungvölgyi (Orange) a Andrej Sántai (Soitron).

Medzi témami, ktoré nový Poradný výbor pre BLF navrhol, bolo spomenuté reportovanie spoločenskej zodpovednosti, transparentnosť v komunikácii, podpora duševného zdravia či posilnenie firemnej kultúry oslabenej v dôsledku pandémie.

Poradný výbor má dôležitý hlas pri navrhovaní tém a smerovaní aktivít združenia, pomáha nám identifikovať to, čomu je z pohľadu zodpovednosti v biznise nevyhnutné venovať pozornosť. Teším sa na našu spoluprácu, a zároveň veľmi pekne ďakujem za dva roky efektívneho dialógu s predošlým výborom, ktorý tvorili Martin Bača z Accenture, Zuzana Vinklerová z dm drogerie markt, Helena Windisch z Heineken a Tomáš Bezák z Lidl,“ hovorí Ivana Vagaská, výkonná riaditeľka Business Leaders Forum.

Čo sa nám v roku 2021 podarilo? Stiahnite si Programovú správu Business Leaders Forum.

Témou štvrťročného stretnutia bolo aj postavenie CSR v štruktúre firmy. Z prieskumu medzi členmi BLF vyplynulo, že väčšina firiem vníma spoločenskú zodpovednosť ako komplexnú agendu zahrňujúcu témy od etiky a governance cez životné prostredie až po starostlivosť o zamestnancov a zamestnankyne. Napriek tomu však je CSR formálne zaradené pod niektoré z oddelení, najčastejšie  na oddelení komunikácie a korporátnych vzťahov, často aj na oddelení marketingu alebo HR.

V rámci stretnutia sa o skúsenosti zo svojich domovských firiem podelil Lívia Gaľová z Deutsche Telekom IT Solutions, Tatiana Švrčková zo Slovak Telekom a Mária Kalčok Babušová z dm drogerie markt. Napriek rozdielom vo formálnom uchopení agendy sa ako kľúčové ukázali tri aspekty, ktoré mali všetky príklady spoločné.

Pre efektívne riadenie CSR agendy je zásadné, aby boli do nej zainteresovaní predstavitelia kľúčových oddelení naprieč firmou, aby medzi nimi prebiehala komunikácia na pravidelnej báze a aby táto agenda mala jasne stanoveného koordinátora. Potom už nie je také podstatné, pod aké oddelenie je koordinátor zaradený, resp. či funguje ako samostatná jednotka,“ zhrnula na záver diskusie Ivana Vagaská.

×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.