13. 07. 2021 Deloitte Slovakia

Deloitte podporil Letnú školu Teach for Slovakia

Deloitte sa zapojil do zbierky na podporu Letnej školy organizovanej v rámci projektu Teach for Slovakia. V termíne od 2. 7. do 16. 7. 2021 zbierali zamestnanci Deloitte na Slovensku knižky, spoločenské hry, písacie, kreatívne aj športové potreby, školské tašky a pod. Z vyzbieraných vecí si žiaci v obchodíku Letnej školy mohli za výnimočné správanie, aktivity a úspechy vybrať svoje odmeny.

Cieľom Letnej školy je podporovať vzdelávanie a pomáhať deťom, pre ktoré je táto prázdninová činnosť často jedinou možnosťou letného vyžitia. Deti sa snažia zlepšiť nielen v jednotlivých predmetoch, ale pracujú aj na rozvíjaní tímovej práce a vytrvalosti. Na základe spätnej väzby od organizátorov si deti z obchodíka s odmenami vyberali nielen rôzne hry určené predovšetkým na zábavu, ale aj školské pomôcky, vďaka čomu ich rodičom odpadne množstvo starostí. Odmeny však neslúžia len ako motivácia, ale žiakom Letnej školy dávajú možnosť spoznávať hodnoty jednotlivých vecí a nazerať na ne aj z ekonomického hľadiska.

Vízia Teach for Slovakia je založená na tom, aby každé dieťa malo šancu uspieť. Teach for Slovakia je súčasťou medzinárodnej siete Teach for All, ktorá pôsobí v 53 krajinách sveta a zameriava sa na systémovú zmenu vo vzdelávaní, pričom kladie dôraz na zlepšenie situácie žiakov zo znevýhodnených prostredí. Unikátnym princípom je zapojenie nových talentov a ľudí s líderským potenciálom, ktorí by inak v školstve pravdepodobne nepôsobili.

×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.