28. 09. 2022 Enehano SK PwC Slovensko GlobalLogic Slovakia

Do združenia Business Leaders Forum pristúpili ďalšie tri firmy. Spolu tak má už viac ako 50 členov

Vo štvrtok 22. septembra prebehlo networkingové stretnutie zástupcov a zástupkýň členských firiem Business Leaders Forum, v rámci ktorého odhlasovali aj pristúpenie troch nových firiem. Združenie tak má už 51 členov – firiem, ktoré sa zaviazali byť lídrami v presadzovaní princípov zodpovedného podnikania.

Do spoločnosti zodpovedných firiem sa pridali spoločnosti Enehano, GlobalLogic a PwC pôsobiace na Slovensku.

Enehano SK

Spoločnosť Enehano vznikla v roku 2016 a jej poslaním je pomáhať svojim zákazníkom, ktorými sú najmä veľké firmy, digitalizovať ich podnikanie, pričom využíva kombináciu svojich business a IT zručností.  Firma aktuálne zamestnáva 77 zamestnancov, špecialistov na platformu Salesforce, a pobočky má v 3 lokalitách (Praha, Brno, Bratislava). Vlani vstúpila na slovenský trh otvorením pobočky v Bratislave.

Firma sa v rámci  stratégie udržateľnosti sústreďuje najmä na vzdelávanie v oblasti IT a digitálnej gramotnosti, ekológiu a wellbeing zamestnancov. Vzhľadom na to, že v IT sektore prevažujú muži, kladie dôraz na zamestnávanie žien (aktuálne 40 %), pričom umožňuje prácu aj matkám na materskej/rodičovskej dovolenke a návrat po nej. V Enehano vytvorili aj svoj vlastný neziskový projekt Women in Tech s cieľom zvýšiť digitálnu gramotnosť žien a ich uplatnenie na trhu práce v oblasti informačných technológií. Na CSR tiež nazerajú aj ako na možnosť inšpirovať ostatné IT firmy, aby dosah dobrých skutkov nadobudol ešte väčší rozmer. Firma tiež ponúka svojim zamestnancom a zamestnankyniam niekoľko benefitov zameraných na work-life balance (skrátené úväzky, home office, flexibilná pracovná doba) aj wellbeing (online psychoterapeutické služby, talent coaching, prevencia syndrómu vyhorenia).

GlobalLogic Slovakia

Spoločnosť GlobalLogic je lídrom v oblasti digitálneho inžinierstva – svojim zákazníkom pomáha navrhovať a uvádzať na trh inovatívne produkty, platformy a digitálne vymoženosti novej generácie. Na Slovensku má viac ako 430 zamestnancov a zamestnankýň a pobočky v Košiciach, Žiline a Banskej Bystrici.

Jednou z priorít firmy v rámci spoločenskej zodpovednosti je podpora komunity, do ktorej aktívne zapájajú aj svojich zamestnancov. Cez program GlobalLogic Foundation spolupracuje s viacerými neziskovými organizáciami a dobrovoľníckymi programami v oblasti vzdelávania, podpory detí zo znevýhodneného prostredia aj zvierat v zvieracích útulkoch. Spoločnosť svojim zamestnancom poskytuje nadštandardný program benefitov, ktorými nielen odmeňuje, ale aj vzdeláva a podporuje ich profesionálny rast.

PwC Slovensko

PwC pôsobí na slovenskom trhu od roku 1991 a pobočky má v dvoch najväčších mestách – v Bratislave a Košiciach. Firma poskytuje audítorské, daňové, právne, poradenské a vzdelávacie služby pre rôzne medzinárodné a lokálne spoločnosti z rôznych sektorov, neziskové a vládne organizácie, ale aj pre jednotlivcov.

Nedávno publikovala svoju prvú správu o udržateľnosti, a teda o všetkých aktivitách, ktoré v uplynulom roku realizovala na podporu environmentálneho, sociálneho a ekonomického rozvoja. Z oblasti podpory diverzity a inklúzie zaujme informácia, že 43 % žien je na manažérskych a vyšších pozíciách a 21 % žien v PwC pracuje na čiastkový pracovný úväzok (pričom SK priemer je 5 %). Pri podpore komunít firma považuje za najdôležitejšie prispieť k zvýšeniu vzdelávania, a to prostredníctvom podpory dobrovoľníckych aktivít zamestnancov a zamestnankýň a zvyšovania kvalifikácie študentov a študentiek stredných a vysokých škôl, ale aj riaditeľov a riaditeliek škôl.

×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.