11. 06. 2018

GSK v troch lokalitách podporilo podujatie Naše mesto

S organizáciou ACEC sme čistili kancelárie a pripravovali komunikačnú kampaň, v seneckej Nezábudke (organizácii na pomoc rodinám so zdravotne postihnutými deťmi) sme umývali okná a združeniu Leustach, ktoré sa stará o hrad Hrušov, pomáhali s archeologickým výskumom. Naviac, zapojili sme aj rodinných príslušníkov.

S organizáciou ACEC sme čistili kancelárie a pripravovali komunikačnú kampaň, v seneckej Nezábudke (organizácii na pomoc rodinám so zdravotne postihnutými deťmi) sme umývali okná a združeniu Leustach, ktoré sa stará o hrad Hrušov, pomáhali s archeologickým výskumom. Naviac, zapojili sme aj rodinných príslušníkov.

Tešíme sa, že sme mohli priložiť ruku k dielu. O rok opäť!

×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.