03. 05. 2018 Heineken Slovensko

Heineken Slovensko podniká zodpovedne a s ohľadom na trvalú udržateľnosť

Poslaním spoločnosti Heineken Slovensko je vyrábať vysokokvalitné značky piva a cideru a prinášať tak spotrebiteľom jedinečný zážitok.

Poslaním spoločnosti Heineken Slovensko je vyrábať vysokokvalitné značky piva a cideru a prinášať tak spotrebiteľom jedinečný zážitok. Pre spoločnosť je však rovnako dôležité aj to, aby všetky jej podnikateľské aktivity boli realizované vždy zodpovedne a v rámci etiky vo vzťahu k zákazníkom, spotrebiteľom, zamestnancom, partnerom, dodávateľom, životnému prostrediu a spoločnosti.

Ako súčasť záväzku v oblasti transparentnosti pripravuje Heineken Slovensko každoročne lokálnu správu o trvalej udržateľnosti, ktorá poskytuje prehľad o aktivitách a napĺňaní cieľov a záväzkov v predchádzajúcom roku. Za dosiahnutím cieľa stať sa do roku 2020 „najzelenším” pivovarom kráča spoločnosť odhodlane už niekoľko rokov. To potvrdzujú aj výsledky, ktoré boli v spoločnosti v rámci kľúčových oblastí zaznamenané v minulom roku.