23. 09. 2019 Orange Slovensko

Internet by sme deťom nemali zakazovať. Mali by sme ich učiť používať ho správne

Internet sa veľmi rýchlo stal neoddeliteľnou súčasťou života dospelých, ale aj tínedžerov a detí. Tie si bez online pripojenia nevedia predstaviť svoj deň. Internet sa už od útleho detstva stáva ich primárnym zdrojom informácií, ale aj hlavným sprostredkovateľom sociálneho kontaktu s rovesníkmi. Nadácia Orange vo svojom grantovom programe e-Školy pre budúcnosť upozorňuje na potrebu zabezpečiť žiakom potrebné zručnosti a skúsenosti nevyhnutné pre spoločenské a pracovné prostredie 21.storočia.

A nie je to len grantový program Nadácie, ktorým Orange reaguje na aktuálnosť doby,  pretože chápe, že digitálne technológie sú nevyhnutnou súčasťou bežného života a prispievajú k rozvoju našej spoločnosti. V súlade s posolstvom svojej stratégie v oblasti spoločensky zodpovedného podnikania – Všetci máme veľkú moc, všetci máme veľkú zodpovednosť – hľadá možnosti, ako učiť ľudí používať mobilné technológií správne a efektívne prostredníctvom viacerých svojich iniciatív.

Nadácia Orange v grantovom programe e-Školy pre budúcnosť upozorňuje na potrebu zabezpečiť žiakom možnosti získať potrebné zručnosti a skúsenosti, ktoré sú pre ne nevyhnutné v dnešnej technologickej dobe. „Ak rodičia či pedagógovia nemajú základné znalosti s počítačom, tak sa s deťmi nemôžu rozprávať o tom, aké nástrahy ich na internete čakajú. Ak deti majú viac vedomostí o technológiách, potom je tam riziko, že rodičia alebo pedagógovia ich nevedia odkontrolovať, nevedia určiť, čo robia ich deti, a teda vhodne reagovať na vzniknuté situácie a problémy. Nie je správne, aby sme deťom technológie zakazovali, ale aj my dospelí sa musíme snažiť držať krok s deťmi,“ vysvetľuje členka hodnotiacej komisie grantového programu e-Školy pre budúcnosť a zároveň učiteľka na ZŠ a doktorandka na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, Nika Klimová.

Program e-Školy pre budúcnosť dáva už po 6-krát príležitosť učiteľom základných a stredných škôl a mimovládnym organizáciám podporiť ich inovatívne nápady v oblasti prístupu k vzdelaniu a využívaniu digitálnych technológií vo vyučovacom procese. Školy a mimovládne organizácie sa môžu zamerať na získavanie zručností v práci s digitálnymi technológiami prostredníctvom programovania, rozvoja informačného myslenia či mediálnej výchovy. Jedným z hlavných cieľov je, aby sa mladí ľudia, študenti a žiaci po boku svojich učiteľov a mentorov naučili kritickej práci s mediálnym obsahom a zodpovednému a bezpečnému využívaniu technológií vo svojom živote. „Je pre nás veľmi dôležité, aby sa kvalita života v našej spoločnosti neustále zlepšovala, preto sa v Nadácii Orange snažíme pomáhať tam, kde vidíme priestor na zlepšenie. Technológie sa stali nutnou súčasťou našich životov a je veľmi dôležité vedieť ich používať tak, aby pre nás boli prínosom. Celkovo sme za päť rokov dostali 581 vzdelávacích projektov, z ktorých sme až 228 finančne podporili,“ povedala Milica Danková, manažérka Nadácie Orange a špecialistka CR. Príklady podporených projektov si môžete pozrieť na stránke Nadácie.

 

Okrem tohto grantového projektu sa Orange venuje téme zmysluplného a bezpečného využívania mobilných technológií aj inak. Jednou z možností, ako získať potrebné vedomosti či návody, je webstránka www.detinanete.sk, ktorá slúži širokej verejnosti, rodičom a pedagógom ako zdroj informácií zameraných na preventívnu ochranu detí a mládeže pred nástrahami internetu. Do pozornosti dáva aj informácie o bezplatných workshopoch vedených detskou psychologičkou Máriou Tóthovou-Šimčákovou alebo s ňou spolupracujúcimi špecialistami, ktorí poučili už viac ako 35 000 žiakov o online hrozbách a závislostiach od internetu.

Do osvety zahrnul Orange aj svojich zamestnancov, ktorí v rámci projektu Digital Skills cestujú po slovenských školách a odovzdávajú svoje vedomosti a skúsenosti slovenským učiteľom. „Bola  to pre mňa úplne unikátna príležitosť vidieť a zažiť, ako môžem za 4 hodiny svojho času niečo naozaj zmeniť a pomôcť zlepšiť výučbu informatiky na slovenských školách. Mám v triede dvadsať učiteľov, ale tí majú dosah na stovky žiakov v triedach, kde učia alebo budú učiť,“ zhodnotil prínos projektu Igor Berta, Revenue Assurance & Fraud Specialist spoločnosti Orange, jeden zo zamestnancov Orangeu, ktorý absolvoval najviac školení. Nadácia Orange v spolupráci s Alianciou Stará tržnica a organizáciou Connect Coworking vytvorila pred troma rokmi vzdelávaco-komunitnú dielňu Lab powered by Nadácia Orange, v ktorej si široká verejnosť môže v praxi vyskúšať prácu s technológiami budúcnosti. Priestor je v nej vyhradený aj pre deti, ktoré vedie k lepšej znalosti, ovládaniu a využívaniu moderných technológií či vytváraniu produktov digitálnej fabrikácie,  a to aj prostredníctvom pravidelných školení a workshopov pre základné a stredné školy a nízko-prahové centrá. Deti sa tak naučia vyrábať napríklad rôzne doplnky do domácnosti či programovať mikropočítače.

×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.