05. 03. 2021 VOLKSWAGEN SLOVAKIA

Krízové linky zažívajú enormný nárast volaní. Nadácia Volkswagen Slovakia ich podporila sumou 45-tisíc eur

V roku 2020 pandémia zasiahla do životov ľudí a spolu s  hrozbou ochorenia či existenčných problémov so sebou priniesla strach z neznámeho a elimináciu bežného kontaktu s druhými ľuďmi. Náhla zmena a stres už rok negatívne pôsobia na jednotlivcov i celé rodiny. Našťastie existujú organizácie, ktoré poskytujú neustálu odbornú dôvernú pomoc pri zvládaní kríz a zachraňujú tak ľudské životy. Práve im Nadácia Volkswagen Slovakia (Nadácia VW SK) venovala 45-tisíc eur v rámci špeciálnej výzvy Linky podpory.

Finančnú pomoc získali 4 celoslovenské linky:

  • Krízová linka pomoci (OZ IPčko) – 14 857 eur
  • Linka pomoci obetiam násilia (OZ Pomoc obetiam násilia) – 13 070 eur
  • Linka detskej istoty (Linka detskej istoty, n.o.) – 9 523 eur
  • Linka dôvery Nezábudka (OZ Liga za duševné zdravie) – 7 550 eur

„Vnímame, že o pomoc volá stále viac ľudí. Téma bezpečia, duševného zdravia a pomoci z akútnej krízy na nás doliehala z rôznych strán. Preto sme sa rozhodli podporiť linky, ktoré sú často jediným záchranným kolesom, ku ktorému sa ľudia či deti v kríze vedia dostať,“ vysvetľuje Alexandra Pappová, projektová manažérka Nadácie VW SK. Ako doplnila: „Veríme, že vďaka našej finančnej podpore budú linky schopné navýšiť kapacity, či zabezpečiť svoj chod, aby mohli pomáhať počas celého náročného roka, ktorý je pred nami.“

Aj za bežných podmienok sú podporné linky neustále vyťažené a finančne aj personálne poddimenzované. Ich tímy sú zložené z rôznych pomáhajúcich profesií a oblastí – psychológie, sociálnej práce, liečebnej a špeciálnej pedagogiky, ale aj práva. Svojim klientom poskytujú odborné poradenstvo, prvý kontakt a podpornú komunikáciu, ale aj krízovú intervenciu. Niektoré z nich, ako napríklad Linka pomoci obetiam násilia, aj právne služby a poradenstvo pri riešení praktických vecí spojených s akútnou situáciou (zabezpečenie chráneného bývania, starostlivosti o deti, staršie odkázané osoby a pod).

Ako pandémia ovplyvnila dopyt po linkách podpory

Od začiatku pandémie sa dopyt po ich službách násobne zvýšil. Linka detskej istoty pre deti a mladých hneď v marci 2020 zaevidovala až 85 % nárast kontaktov oproti mesiacu február 2020. Za celý rok 2020 zaznamenala až 111 713 kontaktov a z kapacitných dôvodov zároveň nedokázala prijať denne ďalších 100 až 300 kontaktov od ľudí hľadajúcich pomoc. Krízová linka IPčko riešila za celý rok trojnásobok prípadov v porovnaní s predošlými rokmi. Zrealizovala celkovo vyše 52-tisíc pomáhajúcich komunikácií s ľuďmi v ťažkostiach a v kríze – z kapacitných dôvodov a enormnej vyťaženosti služby však súčasne nemohla prijať až 60-tisíc žiadostí o pomoc.

Podľa Linky dôvery Nezábudka ľudia najčastejšie riešia problémy v rodinách a vzťahoch, depresívne stavy a zhoršenie stavu už liečených ľudí s psychiatrickou diagnózou, ako aj pomoc pre priateľa či príbuzného bojujúceho so závislosťou. Pribudli úzkostné stavy spojené s pandémiou, ako aj strach ľudí, ktorí sa vírusom nakazili. Stále viac prichádzajú kontakty od  ľudí po strate blízkych a ľudí, ktorí zažívajú stres v ekonomicky ťažkej situácii.

Z intervencií, ktoré poskytli poradne Pomoc obetiam násilia v jednotlivých krajských mestách v roku 2020, boli až 68 % obete domáceho násilia. V porovnaní s rokom 2019 ide o to nárast zaznamenaného domáceho násilia o 9 %.

Projekt Linky podpory

Cieľom projektu Linky podpory bola finančná pomoc, ako aj šírenie povedomia o dôležitosti a nenahraditeľnosti liniek. Nadácia VW SK sa preto rozhodla o kombinované rozdelenie financií. Každá z vybraných organizácií, ktoré prešli grantovým kolom, získala na základe svojho projektu 5 000 eur.   O prerozdelení ďalších 25 000 eur rozhodla verejnosť.

Súčasťou projektu Linky podpory je aj informačná kampaň na sociálnych sieťach Nadácie VW SK, zameraná na predstavenie jednotlivých liniek a priblíženie ich činnosti, ako aj zdieľanie kontaktov, na ktorých môžu ľudia nájsť pomoc v ťažkých chvíľach.

Komunikačná kampaň v marci vyvrcholí bezplatným webinárom pre širokú verejnosť.