04. 10. 2023 COOP Jednota Slovensko

Nadácia COOP Jednota podporila Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb

Nadácia COOP Jednota venovala Stredoslovenskému ústavu srdcových a cievnych chorôb, a. s., peňažný dar vo výške 6 160 €. Symbolický šek odovzdal Peter Tužinský, predseda predstavenstva COOP Jednoty Žarnovica a Ján Bilinský, predseda COOP Jednoty Slovensko a predseda správnej rady Nadácie COOP Jednota.

Nadácia COOP Jednota už 22 rokov kontinuálne podporuje aktivity, ktorých spoločným menovateľom je spoločenská zodpovednosť a humánne myšlienky. O tom, že zdravie je najväčšou ľudskou devízou niet pochýb. Nadácia COOP Jednota sa pôsobnosťou v zdravotníctve snaží skvalitňovať liečebné procesy a prinášať moderné metódy čo najširšiemu spektru pacientov nákupom lekárskych prístrojov pre nemocnice a zdravotnícke zariadenia vo všetkých krajoch Slovenska. „V roku 2022 sme prostredníctvom nadácie a nákupom prístrojov a zariadení v celkovej hodnote viac ako 75 000  eur podporili nemocnice a zariadenia v Brezne, Liptovskom Mikuláši, Martine, Prešove, Bojniciach, Trnave, Trstenej, Bratislave a Banskej Bystrici. Aj vďaka takýmto darom zvyšujeme úroveň poskytovanej zdravotnej starostlivosti v slovenských regiónoch,“ konštatuje Ján Bilinský, predseda COOP Jednoty Slovensko a predseda správnej rady Nadácie COOP Jednota. Finančná podpora smeruje tentokrát do Stredoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb.

COOP Jednota Žarnovica pomáha v regióne

Žijeme v neľahkej dobe, ktorá každému z nás prináša rôzne životné situácie, či už na pracovisku alebo v súkromí, s ktorými sa dennodenne stretávame. „Pri našej práci si plne uvedomujeme fakt, že nie sme len maloobchodný reťazec, no zároveň plníme istú spoločenskú funkciu. Vnímame realitu a vieme, že sú medzi nami ľudia, ktorí to bez pomoci iných nezvládnu. COOP Jednota Žarnovica s viac ako 70 ročnou históriou chce v spolupráci s Nadáciou COOP Jednota tiež pomáhať. V tomto roku sme sa spolu s nadáciou rozhodli podporiť Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb v Banskej Bystrici,“ uvádza Peter Tužinský, predseda predstavenstva, COOP Jednota Žarnovica. A dodáva: „Každému z nás je jasné postavenie, dôležitosť a poslanie tohto ústavu, zvlášť v dnes tak hektickej dobe. Často si pri každodenných povinnostiach ani neuvedomujeme tlak, nápor, stres, s ktorými sa stretávame, a ktoré nepriaznivo pôsobia na náš organizmus. Za celé družstvo COOP Jednota Žarnovica by som veľmi rád poďakoval všetkým zamestnancom Stredoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb za ich každodennú prácu, obetavosť, odhodlanie, trpezlivosť, ktoré preukazujú svojim pacientom.“ Finančná podpora v regióne smerovala nedávno tiež Klinike pediatrickej onkológie a hematológie Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Banskej  Bystrici i Psychiatrickej nemocnici Profesora Matulaya v Kremnici.

Nové prístroje urýchlia procesy

Nadácia COOP Jednota darovala Stredoslovenskému ústavu srdcových a cievnych peňažný dar ako príspevok na zakúpenie EKG vrátene príslušenstva, tlakomerov a náhradných manžiet. Prístroje budú slúžiť na vyšetrenia a diagnostiku pacientov. „Ďakujeme COOP Jednote Žarnovica a Nadácii COOP Jednota za skvalitnenie zdravotnej starostlivosti pre pacientov v spádovej oblasti stredného Slovenska. Obrovskou výhodou je najmä zrýchlenie dostupnosti zdravotného záznamu pre ošetrujúcich lekárov na všetkých pracoviskách, možnosť konzultácie na diaľku a možnosť spracovávania elektrokardiogramu,“ vysvetľuje Pavel Bartošík, generálny riaditeľ, Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb.

×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.