10. 08. 2022 COOP Jednota Slovensko

Nadácia COOP Jednota pomáha dlhodobo chorým pacientom

Hornooravská nemocnica s poliklinikou (HNsP) v Trstenej patrí medzi strategické zdravotnícke zariadenia na Orave. Jej prínos pre región si uvedomuje aj Nadácia COOP Jednota, ktorá ju dlhodobo podporuje. Najnovšie nemocnici darovala finančný dar v hodnote viac ako 5 000 eur na zakúpenie nových postelí pre oddelenie dlhodobo chorých.

„Za peňažný dar sme Nadácii COOP Jednota veľmi vďační. V súčasnosti sú totiž lôžka na danom oddelení  morálne a technologicky opotrebované a je nutná ich postupná výmena. Zakúpenie nových pacientskych lôžok je o to dôležitejšie, že v prípade zhoršenia pandemickej situácie je oddelenie dlhodobo chorých reprofilizované ako Covid oddelenie pre akútne stavy pozitívnych pacientov,“ vysvetlil Marian Tholt, riaditeľ HNsP Trstená.

Nadácia COOP Jednota pomáha ľuďom v núdzi už viac ako dve dekády. Podpora slovenského zdravotníctva je jedným z jej strategických cieľov. „Podpora slovenských nemocníc a zdravotníckych zariadení predstavuje investíciu, ktorá sa nám niekoľkonásobne vráti v ľudskej podobe. Žijeme v dobe, ktorá dôležitosť zdravia podčiarkuje viac ako kedykoľvek v minulosti, a preto je dôležité, aby veľké firmy vracali časť finančných prostriedkov spoločnosti aj prostredníctvom filantropických projektov zameraných na prevenciu a ochranu zdravia,“ uviedol Ján Bilinský, predseda predstavenstva COOP Jednoty Slovensko.

Na zakúpení jednotlivých zdravotníckych prístrojov sa Nadácia COOP Jednota podieľala prostredníctvom spotrebného družstva COOP Jednota Trstená, ktoré už viac ako polstoročie zabezpečuje zásobovanie obyvateľov okresov  Tvrdošín a Dolný Kubín. „Za dvadsať rokov fungovania nadácie sa nám podarilo prispieť k zlepšeniu  starostlivosti o zdravie občanov tohto regiónu zakúpením viacerých lekárskych prístrojov a zariadení. Teší nás, že aj tento rok môžeme prispieť k zlepšeniu poskytovanej lekárskej starostlivosti Hornooravskej nemocnice, ktorú využíva aj väčšina našich zamestnancov a zákazníkov,“ povedala Patrícia Betušťáková, predsedníčka predstavenstva COOP Jednoty Trstená. Spotrebné družstvo svoju spoločenskú zodpovednosť orientuje aj na pomoc pri živelných pohromách či pomoc sociálne slabším rodinám najmä z radov svojich pracovníkov a obyvateľov regiónu.

Podporou zdravotníctva sa Nadácia COOP Jednota snaží skvalitňovať liečebné procesy čo najširšiemu spektru pacientov prostredníctvom nákupu lekárskych prístrojov pre nemocnice a zdravotnícke zariadenia vo všetkých krajoch Slovenska. V roku 2021 prispela nadácia na zlepšenie starostlivosti o pacientov v deviatich slovenských nemocniciach sumou viac ako 71 000 eur.