04. 03. 2019 ESET

Nadácia ESET: Nová grantová výzva na podporu vedy a výskumu

Nadácia ESET vyhlasuje novú grantovú výzvu, ktorej cieľom je podporovať popularizačné aktivity v oblasti vedy a výskumu na Slovensku. Žiadateľom rozdelí tento rok sumu 30 000 eur.

Vďaka novej grantovej výzve podporí nadácia neziskové projekty, ktoré aktívne popularizujú vedu a výskum na Slovensku, majú verejnoprospešný dopad, dlhodobý prínos a slúžia širšej komunite ľudí. Príjemcom grantu sa môže stať nezisková organizácia, združenie, komunita, verejná vysoká škola a iná právnická osoba s projektom s verejnoprospešným dopadom.

Na grantovú výzvu na podporu vedy a výskumu v roku 2019 vyčlenila Nadácia ESET sumu 30 000 eur, pričom maximálna výška finančného príspevku na jeden projekt je 5 000 eur. Žiadosti môžu záujemcovia posielať od 7. marca 2019 do 15. apríla 2019, a to prostredníctvom online formulára na stránke https://www.nadaciaeset.sk/pre-ziadatelov.html.

×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.