22. 02. 2021 Orange Slovensko

Nadácia Orange otvorila grantový program e-Školy pre budúcnosť

Prostredie, v ktorom žijeme, je čoraz viac ovplyvňované digitálnymi technológiami vstupujúcimi do našich každodenných interakcií.

Nadácia Orange otvorila grantový program e-Školy pre budúcnosť s cieľom poskytnúť školám a pedagogickým tímom podporu pri získavaní potrebných digitálnych zručností, aj pri zvládnutí prechodu vzdelávania do online prostredia počas mimoriadnej pandemickej situácie.

Využívanie digitálnych technológií, ich neustále zrýchľujúci sa vývoj a vplyv na psychický vývin a správanie sa detí a mladých ľudí so sebou prináša nevyhnutnú potrebu rozvoja digitálnych zručností.

Digitálna gramotnosť predstavuje zdravo sebavedomé, bezpečné a kritické používanie širokej škály digitálnych technológií na získavanie informácií, komunikáciu a základné riešenie problémov vo všetkých aspektoch života. Je nevyhnutná pre vzdelávanie, prácu a aktívnu účasť na dianí v spoločnosti.

V aktuálnom 7.ročníku grantového programu e-Školy pre budúcnosť vybrala Nadácia Orange 75 najzaujímavejších projektov z celého Slovenska, na ktoré prerozdelila celkovo až 101 213 eur.

Grantový program sa s ohľadom na pretrvávajúce nepriaznivé dôsledky pandémie a zvýšený čas detí a mladých ľudí strávený v digitálnom svete tematicky zameral na tri oblasti:

  • podpora digitálnej gramotnosti pedagógov, žiakov a študentov s cieľom adaptovať vzdelávací systém na podmienky digitálnej doby,
  • podpora digitálnej bezpečnosti a zodpovedné správanie sa v online priestore, prevencia rizík digitálneho sveta vplývajúcich na duševné zdravie,
  • rozvoj systému vzdelávania ako bezpečného priestoru poskytujúceho deťom nielen vedomosti, ale aj príležitosti k účinnému rozvíjaniu ich analytického a kritického myslenia, charakterových vlastností a vnímavosti voči sebe i druhým

Viac sa dozviete na webovej stránke Nadácie Orange.

 

 

×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.