11. 09. 2020 Západoslovenská energetika

Nadácia ZSE podporí inovatívnych učiteľov

Nadácia ZSE chce nájsť a podporiť inovatívnych učiteľov, ktorí sú inšpiráciou nielen pre svojich žiakov ale aj pre ďalších kolegov. V rámci druhého ročníka grantového programu Výnimočné školy podporí pedagógov, ktorí nestratili zápal a majú chuť učiť inak a žiaci sú pre nich partnermi do diskusie a nie len poslucháčmi.

Pedagógovia základných a stredných škôl na celom Slovensku môžu v programe získať grant vo výške 3 000 eur na podporu projektov, ktoré pomôžu učiteľom zrealizovať ich predstavu o kvalitnejšom školstve a motivujú k väčšej spolupráci so žiakmi či širšou komunitou školy. Celkovo Nadácia rozdelí v rámci tohto programu 50 000 eur, pričom žiadosti je možné podávať do 20. októbra 2020. Všetko informácie sú k dispozícii na web stránke Nadácie.

O podporu z programu sa môžu uchádzať učitelia základných a stredných škôl z celého Slovenska. Projekty musia byť predložené pod záštitou školy, na ktorej pedagóg pôsobí, škola je zároveň aj príjemcom finančného príspevku.  Do programu sa môže z jednej školy zapojiť len jeden učiteľ s jedným projektom.

V rámci prvého kola grantového programu bolo podporených 20 učiteľov. „Realizáciu projektov podporených v prvom ročníku programu výrazne ovplyvnilo zatvorenie škôl. Zatvorené školy postavili pred novú situáciu deti i učiteľov, ktorí museli vedomosti žiakom odovzdávať novým spôsobom. Vzdelávanie sa presunulo do online prostredia a v mnohých prípadoch bolo učivo zredukované na kľúčové oblasti. Nadácia ZSE sa rovnako rozhodla túto situáciu uľahčiť a využiť potenciál našich výnimočných učiteľov. Vďaka učebným materiálom, ktoré pripravili, sme vytvorili webovú stránku www.vynimocneskoly.sk  so zaujímavým obsahom pre žiakov, rodičov aj učiteľov. V pripravovaní tohto obsahu chceme pokračovať aj v druhom ročníku programu “ uviedol Peter Bednár, správca Nadácia ZSE.

Do programu je možné sa zapojiť veľmi jednoducho, vyplnením online formulára, v rámci ktorého učiteľ uvedie, aký projekt chce realizovať, prečo je pre neho dôležitý a čo potrebuje na jeho realizáciu. Finančné prostriedky z programu môžu byť použité napríklad na zakúpenie učebných pomôcok, školského a technického vybavenia, ktoré je nevyhnutné na realizáciu projektov, respektíve na preplatenie vzdelávacích kurzov pre pedagógov, ktorých obsah bude aplikovateľný v rámci realizácie projektu na vyučovaní.

×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.