08. 10. 2019

Nespokojnosť mileniálov v práci? Medzigeneračný konflikt tu bol prítomný vždy

V súčasnosti nie je nič nezvyčajné, že sa na pracovisku stretne päť rôznych generácií. Čo všetko treba brať do úvahy, keď sa ich snažíme priťahovať, motivovať a udržiavať si vo firme a prečo majú nastupujúce generácie obmedzenejší rozsah pozornosti  porozpráva na BLF CSR Summite Adam Henderson, odborník na meniaci sa svet práce a generačné výzvy z Veľkej Británie.

Veľa firiem rieši tému nízkej spokojnosti mileniálov v práci. Prečo?

Generáciou mileniálov sa myslia ľudia narodení v období od začiatku 80. rokov až po koniec 90. rokov, teda aktuálni dvadsiatnici a tridsiatnici. Tak ako každá generácia, aj mileniáli sú odrazom sveta, v ktorom vyrastali. V tomto prípade mali najvýraznejší vplyv technológie, ktoré ovplyvnili ich spôsob premýšľania, správanie a v konečnom dôsledku aj spôsob, ako vedia a chcú pracovať. Mnohé spoločnosti to však, či už úmyselne alebo nevedome, neberú do úvahy. Tento problém vedie k narastajúcemu rozporu medzi fungovaním mnohých súčasných firiem, a tým, ako chcú mileniáli pracovať. Výsledkom je, že sú v práci čoraz nespokojnejší.

Ako teda s mileniálmi udržať krok?

Spoločnosti musia v prvom rade pochopiť, ako sú títo moderní zamestnanci nastavení. To im umožní robiť informovanejšie rozhodnutia a zmeniť svoje fungovanie tak, aby bolo namiesto minulosti prispôsobené súčasnosti.

V čom sú mileniáli výnimoční a čím sa odlišujú od predchádzajúcich generácií?

Mileniáli nie sú o nič výnimočnejší než ostatné generácie. Sú však odlišní od predchádzajúcej generácie (generácie X), rovnako ako sa tá odlišuje od tej pred ňou (povojnovej generácie). Všetkým čitateľom tohto rozhovoru odporúčam pripomenúť si časy, keď prvýkrát nastúpili do práce, a zamyslieť sa nad tým, či sa ich videnie sveta a uprednostňovaný spôsob práce skutočne zhodovali s tým, aké videnie sveta a spôsob práce mali ich nadriadení. Takýto medzigeneračný konflikt tu bol prítomný vždy. Výrazné zameranie na mileniálov je však nový fenomén, pretože až teraz sa stali najväčšou demografickou skupinou na trhu práce.

Mileniáli síce aktuálne dominujú na trhu práce, onedlho však nastúpi ešte mladšia generácia ľudí – generácia Z. V čom sa jej členovia odlišujú od mileniálov? Aké majú pracovné očakávania?

Generácia Z, ktorá je známa aj pod názvom iGenerácia, práve začína vstupovať na trh práce, keďže jej najstarší členovia sú ešte len mladí dvadsiatnici. Raný výskum však naznačuje, že členovia tejto generácie sú ešte výraznejší digitálni domorodci než mileniáli. Vyrastali totiž vo svete, ktorému už dominovali sociálne siete, takže majú obmedzenejší rozsah pozornosti, ale dokážu sa lepšie venovať viacerým veciam naraz. Napriek tejto zžitosti s digitálnym svetom si uvedomujú význam osobného kontaktu a zdá sa, že si v porovnaní s mileniálmi vedia lepšie ustrážiť, aby sa technológiám nevenovali na úkor iných vecí. Všetky tieto vlastnosti, ale aj ďalšie kľúčové trendy treba brať do úvahy, keď sa snažíme priťahovať, motivovať a udržiavať si vo firme ľudí z rôznych generácií.

Čo je pre mileniálov to najdôležitejšie, aby mali motiváciu zostať vo firme?

V prípade mileniálov som identifikoval osem kľúčových vecí, ktoré na pracovisku považujú za dôležité. Podrobnejšie sa im budem venovať vo svojom príspevku. Základom však je, že od práce očakávajú flexibilitu a pravidelnú spätnú väzbu, chcú cítiť spolupatričnosť s kolegami a chcú, aby ich hodnotili na základe dosiahnutých výsledkov a nie len investovaného času.

Existuje univerzálny recept ako na pracovisku podporovať medzigeneračný dialóg?

V súčasnosti nie je nič nezvyčajné, že sa na pracovisku stretne päť rôznych generácií. Každá z nich má pritom odlišné nastavenie a správanie, ktoré treba pochopiť a pracovať s ním, ak chce firma uspieť. Jednou z kľúčových aktivít na zlepšenie medzigeneračného dialógu je načúvať jednotlivým generáciám a pracovať s nimi, aby sme získali možnosť objavovať a poukazovať na možné synergie a rozdiely. To nám umožňuje vymýšľať spôsoby, ako tieto nové poznatky zužitkovať na pracovisku.

Týmto, ale aj ďalším témam sa budem venovať v mojej prezentácii 12. novembra v Starej Tržnici v Bratislave. Budem rád, keď sa naň prídete pozrieť, aby ste sa dozvedeli viac.

Už ste sa registrovali? Do 15. októbra so zľavou

×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.