31. 05. 2021 O2 Slovakia

O2 chce bojovať proti nevyžiadaným volaniam

O2 sa zasadzuje za systematické riešenie témy nevyžiadaných marketingových hovorov, preto dnes predstavilo konkrétne kroky, ako proti nim bojovať. Po krokoch, ktoré urobilo už v minulosti, chce ísť O2 ešte ďalej a prináša nástroj na obmedzenie takýchto volaní – register Nevolajtemi.sk. Register Nevolajtemi.sk bude slúžiť každému, kto si chce overiť neznáme číslo, ktoré mu volalo. Ak išlo o volanie bez predchádzajúceho súhlasu, pomocou stránky Nevolajtemi.sk, môže zároveň podať priamo podnet na takýto nevyžiadaný hovor.

Podľa prieskumu O2 z decembra minulého roka sa viac ako 80% ľudí pri volaní z neznámeho čísla obáva, že ide o podvodné hovory, hovory z automatov alebo zvláštne hovory, kde sa nikto neozval. Medzi najčastejšie dôvody neprijatia hovoru sú obavy z podvodných hovorov a audiotexu, hlášok z automatov, či telefonický predaj. Až 10% ľudí volania z neznámych čísel kvôli takýmto obavám vôbec neprijíma.

Podľa generálneho riaditeľa O2 Igora Tótha je takýto stav alarmujúci a preto sa O2 snaží už dlhší čas podniknúť kroky, ktoré by viedli k obmedzeniu marketingových hovorov na prijateľnú úroveň a už v apríli vyzvalo zodpovedné firmy aby túto myšlienku podporili.

Takýto prístup napomôže v prvom rade znížiť obavu ľudí z volaní z neznámych čísel, ako aj obmedzí podozrivé a pochybné praktiky zamerané na spotrebiteľov, aby mohla byť prinavrátená dôvera v prichádzajúce hovory, čo je nielen v čase pandémie dôležité,“uviedol Igor Tóth.

O2 od 31. mája štartuje iniciatívu Nevolajtemi.sk. Jej súčasťou bude aj register telefónnych čísel, ktorý bude slúžiť zákazníkom na overenie volaní z neznámych čísel a ich nahlásenie v prípade neoprávnenosti takéhoto volania.

„Málokto vie, že žiadna firma vás nemôže telefonicky kontaktovať bez predchádzajúceho súhlasu. Spúšťame preto iniciatívu Nevolajtemi, ktorá má za cieľ upozorniť na nevyžiadané predajné hovory a edukovať ľudí o ich právach a možnostiach obrany. Jednou z možností, ako sa brániť, je aj právo podať podnet na nevyžiadaný hovor na regulačný úrad pre elektronické komunikácie. Keďže v tejto téme narážame na skutočnosť, že o svojich právach majú spotrebitelia nízke povedomie, iniciatíva Nevolajtemi pomôže s podaním podnetu za občana,“ vysvetľuje generálny riaditeľ O2.

„Predpokladáme, že čím viac ľudí sa zapojí do iniciatívy vyplnením informácií o hovoroch a v prípade ich neoprávnenosti aj podaním podnetu, tým skôr sa nám podarí zamedziť takýmto volaniam,“ doplnil Igor Tóth.

Okrem toho sa majitelia mobilných čísel budú môcť zaregistrovať v „Nevolajte mi“ zozname a tým dať jasne najavo, že takéto praktiky ich obťažujú a neželajú si byť kontaktovaní ani v budúcnosti.

„Očakávame, že náš register využijú nielen zákazníci všetkých mobilných operátorov na Slovensku, ale aj firmy, ktorých činnosť je založená na predaji produktov a služieb prostredníctvom navolávania zákazníkov, aby si overili, či sa kontakt, ktorý chcú navolávať nevyskytuje v tomto zozname. Práve pridanie do zoznamu čísel, ktoré si neželajú takýto predaj, môže výrazne obmedziť nežiadúce praktiky na trhu,“ uviedol Jakub Vajda, vedúci oddelenia zákazníckej skúsenosti a digitálu O2.

„Dovoľujeme si týmto zároveň vyzvať všetky zodpovedné firmy na dodržiavanie férových praktík v oblasti telemarketingových hovorov,“ zdôrazňuje generálny riaditeľ O2 Igor Tóth

Nevolajtemi.sk podá podnet na nevyžiadaný hovor za vás

Register bude slúžiť tiež ľuďom, ktorí nechcú ostať len pri overení volania z neznámeho čísla, ale podozrivý hovor v zmysle legislatívy chcú nahlásiť Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, ktorý by mal následne preveriť konanie konkrétnej firmy a v prípade porušenia legislatívy vyvodiť sankcie.

Podobné registre sú známe aj vo svete

Register Nevolajtemi.sk od O2 nie je vo svete výnimkou. Podobné riešenia ponúkajú spotrebiteľom aj iné krajiny ako napríklad Rakúsko, Veľká Británia, Francúzsko, Španielsko, Írsko a iné.

„Európsky kódex elektronických komunikácií sa tejto téme špecificky nevenuje a ponecháva túto tému na dlho očakávané Nariadenie o rešpektovaní súkromného života a ochrane osobných údajov v elektronických komunikáciách, ktoré je aktuálne v príprave a má byť v dohľadnej budúcnosti prijaté. Podľa neho musia byť jednotlivci a ich súkromie chránení konkrétnymi opatreniami, pričom ponecháva, že pre vykonávanie priameho marketingu je potrebný predošlý súhlas jednotlivca avšak nariadenia vyzýva členské štáty, aby si špecificky upravili marketing vykonávaný prostredníctvom hlasových hovorov, kde dáva členským štátom možnosť zriadiť „Nevolajte mi“ alebo podobné registre. Výnimka pre existujúcich zákazníkov a marketingu určeného pre nich, je ponechaná, tým pádom v prípade existujúcich zákazníkov súhlas nie je potrebný, avšak zákazníkovi musí byť umožnené tento súhlas ľahko a bezplatne kedykoľvek odvolať. Nariadenie bude riešiť tému aj systémovo. Podľa neho musí byť identifikácia volajúceho jasná a zreteľná, pričom odporúča krajinám zaviesť systém predvolieb pre ľahšiu identifikáciu účelu volania,“uviedla expertka na problematiku IT práva a ochrany súkromia Zuzana Cích Hečko z právnej kancelárie Allen & Overy Bratislava.

Nevyžiadané volania sú pre ľudí strašiakom

Podľa prieskumu O2 z decembra minulého roka, zákazníkom telekomunikačných služieb prekážajú nevyžiadané telefonáty z neznámych čísel. Jeden z desiatich ľudí dokonca takéto hovory neprijíma a 44% ich prijme len občas, čo v čase protipandemických opatrení ako napríklad prípadného vyhľadávania úzkych kontaktov zo strany hygienikov je varovným znakom pokrivenia trhu. Aj preto O2 vykonalo kroky, ktoré pri všeobecnom prijatí môžu viesť k obnove dôvery ľudí, že im telefóny budú slúžiť len na spojenie s tými, s ktorými sa naozaj spojiť chcú.

  • Prieskum O2 ukázal, že viac ako 80% ľudí sa pri volaní z neznámeho čísla obáva, že ide o podvodné hovory, hovory z automatov alebo zvláštne hovory, kde sa nikto neozval.
  • Až 65% ľudí si volania z neznámeho čísla spojí s telefonickým predajom tovarov, 41% s ponukou služieb bánk a poisťovní a 38% s operátorskou ponukou.
  • Medzi najčastejšie dôvody neprijatia hovoru sú obavy z podvodných hovorov a audiotexu, hlášok z automatov, či telefonický predaj (údaje znázornené v grafe).
  • Až 10% ľudí volania z neznámych čísel kvôli takýmto obavám vôbec neprijíma.

 

×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.