24. 06. 2020 Orange Slovensko

Orange a Nadácia Orange podporili Iniciatívu za podporu duševného zdravia

Mimoriadnu situáciu súvisiacu so šírením koronavírusu spoločnosť Orange Slovensko, a.s. a Nadácia Orange od začiatku veľmi citlivo a zodpovedne.Alarmujúce zistenia o dopade krízovej situácie na duševné zdravie obyvateľstva, ktoré sa bude zotavovať ešte dlho po skončení špeciálneho režimu, dali impulz na uvažovanie o tom, ako problematiku duševného zdravia podporiť strategicky a dlhodobo.

Prvým krokom bola podpora Krízovej linky pomoci (www.krizovalinkapomoci.sk), ktorú vzhľadom na akútne potreby a nesmierny nárast prosieb o pomoc zriadilo OZ IPčko. Ľuďom v núdzi poskytuje pomoc cez nimi preferované formy – video-rozhovor, emailová komunikácia či online chat so psychológmi a vyškolenými dobrovoľníkmi. Linka bola uvedená do života 29. 4. 2020 na tlačovom brífingu v Bratislave, pred sídlom IPčka.

Do projektu vstúpil Orange zriadením bezplatnej nonstop linky 0800 500 333 a ďalších piatich mobilných čísel, na ktoré sú presmerovávané prichádzajúce hovory tak, aby bolo zabezpečené efektívne fungovanie linky v exponovanom čase. K nevyhnutnému kapacitnému posilneniu organizácie prispela finančne Nadácia Orange spolu s Orange Foundation v Paríži.

V druhom kroku sa Nadácia Orange v spolupráci s tromi mimovládnymi organizáciami, ktoré prevádzkujú tri najväčšie linky pomoci, rozhodla prispieť k systémovej osvete, riešeniu prevencie a emocionálnej a psychologickej podpore obyvateľov Slovenska. Podporila vznik a aktivity Iniciatívy liniek pomoci za duševné zdravie.

Tri najväčšie non-stop anonymné bezplatné linky pomoci na Slovensku sa spojili, aby upozornili verejnosť aj štát na dôležitosť krízových liniek v dnešnom komplikovanom svete. Systémová osveta a zachytávanie psychických tráum jednotlivcov skôr, ako sa stanú chronickými problémami, je veľmi dôležitou zložkou prevencie. Spoločná iniciatíva troch organizácií – Liga za duševné zdravieLinka detskej istoty a IPčko – chce predovšetkým upozorniť štát, že oblasť duševného zdravia na Slovensku nemá systémové riešenie a priniesť odbornú diskusiu o potrebe prevencie duševného zdravia prostredníctvom dištančného poradenstva.

O tejto téme sa za účasti médií diskutovalo aj na tlačovej besede Nie si v tom sám 11. júna 2020 v Café Berlinka v Bratislave. Podujatie sa uskutočnilo pod záštitou prezidentky Slovenskej republiky. Hosťami diskusie boli Tatiana Ivanič Rybanská z Linky detskej istoty, Martin Knut z Ligy za duševné zdravie a Marek Madro z IPčka.

Záznam z tlačovej besedy Nie si v tom sám si môžete pozrieť priamo tu:

 Na podujatí bola zverejnená aj webstránku iniciatívy – www.pomozeme-krizovelinky.sk, kde môžete nájsť všetky potrebné informácie a rôzne formy pomoci aj pre seba či vašich blízkych.