23. 04. 2020 Accenture

People + Work Connect od Accenture – nástroj na udržanie zamestnanosti v časoch koronakrízy

Oblasť pracovného trhu a udržanie zamestnanosti je jednou z oblastí, ktorých sa koronakríza zásadne dotýka. Spoločnosť Accenture ako technologický líder a zodpovedný firemný občan vyvinula riešenie People + Work Connect, aby pomohla ľuďom nájsť si v súčasnej zložitej situácii zamestnanie.  Táto platforma v globálnom meradle prepája firmy, ktoré v dôsledku koronakrízy nemajú pre svojich ľudí uplatnenie, s firmami, ktoré naopak zaznamenávajú zvýšený dopyt po zamestnancoch. Riešenie je dostupné zdarma pre registrované firmy s ponukou alebo dopytom po 100 a viac ľuďoch.

Navyše Accenture priebežne zverejňuje rady a odporúčania, čo by mali firmy urobiť ako prvé a čo neskôr, aby prekonali aktuálnu situáciu plnú neistoty v súvislosti s koronakrízou.  Na týchto stránkach sú k dispozícii názory lídrov Accenture, ktorí ponúkajú svoje poznatky a konkrétne odporúčania firmám, ako premeniť túto obrovskú komplexitu na zmysluplnú zmenu. Tieto sú doplnené aj o prehľad trendov a dopadov COVID-19 na viac ako 40 konkrétnych odvetví.

×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.