10. 11. 2021 Alma Career

Profesia získala ocenenie Národná cena kariérového poradenstva 2021

Spoločnosť Profesia sa snaží vytvoriť miesto, kde si ktokoľvek môže nájsť prácu podľa svojich predstáv. V súčasnosti je pravdou, že nie každý má pri hľadaní uplatnenia rovnakú šancu, preto sa zamestnanci Profesie popri všetkých aktivitách zameriavajú aj na zvyšovanie šancí na uplatnenie konkrétnej cieľovej skupiny. Tou sú ľudia so zdravotným znevýhodnením.

Podpora uchádzačov o prácu so zdravotným znevýhodnením

V októbri 2019 Profesia zrealizovala medzi týmito uchádzačmi prieskum. Zistila, že najčastejšou potrebou, ktorá absentuje, je kariérové poradenstvo. Ľuďom chýbajú informácie k tvorbe životopisu, oslovovaniu firiem či k príprave na výberový rozhovor s potenciálnym zamestnávateľom, ktoré by zohľadnili ich inakosť.

V roku 2021 sa preto zamestnanci Profesie zamerali na to, aby ľuďom v súlade s ich víziou priniesli čo najlepšie odpovede na najčastejšie otázky.

  • “Mám alebo nemám v životopise uviesť, že mám zdravotné znevýhodnenie?”
  • “Mňa na pohovor nikto nepozve. Prečo?”
  • “Ako mám uviesť obdobia, kedy som nemohol pracovať?”

Zorganizovali sériu kvalitatívnych rozhovorov s uchádzačmi a personalistami. U záujemcov o prácu mapovali konkrétne kroky, ktoré robia pri hľadaní práce. U personalistov zase zisťovali, akú pozornosť venujú jednotlivým informáciám v životopise a ako im rozumejú. Zaujímalo ich tiež, pre aké dôvody uchádzača nepozvú na pohovor a čo by sa potenciálne muselo zmeniť, aby sa mu ozvali.

Získané poznatky a skúsenosti zhrnuli do príručky, ktorá je uchádzačom bezplatne dostupná na webovej stránke sosrdcom.sk  v sekcii Užitočné informácie. Príručka prevedie svojho čitateľa piatimi krokmi hľadania si práce. Okrem toho predstaví konkrétne odporúčania pri písaní životopisu a najmä zodpovie na najdôležitejšie otázky, s ktorými sa musia popasovať ľudia so zdravotným znevýhodnením na trhu práce.

Unikátna je najmä v tom, že odporúčania zohľadňujú vnímanie a skúsenosti personalistov, aj najčastejšie nedorozumenia a chyby na strane uchádzačov.

Národná cena kariérového poradenstva

“Veľmi nás teší, že naša práca nezostala bez povšimnutia a odborná porota slovenského centra Euroguidance ju ocenila Národnou cenou kariérového poradenstva,” vraví výkonná riaditeľka spoločnosti Profesia Ivana Molnárová. “Sme pyšní, že sa nám podarilo zaujať pri obzvlášť veľkej a kvalitnej konkurencii, keďže do súťaže bolo zaradených celkom 20 príspevkov od renomovaných organizácií. Toto ocenenie nás motivuje, aby sme pokračovali v načatej práci aj naďalej. Ďakujeme.”

Príručku, ako aj ďalšie užitočné informácie nájdete na www.sosrdcom.sk.

Report a fotografie z oceňovania nájdete na www.euroguidance.sk