30. 01. 2020 U. S. Steel Košice

Program spoločne pre región opäť podporí komunitné projekty

Už po 13-ty raz U. S. Steel Košice, s.r.o. a Karpatská nadácia otvárajú grantový program Spoločne pre región, ktorý od svojho vzniku podporil už 107 projektov celkovou sumou prevyšujúcou 268 400 EUR.

Neziskové organizácie a miestne samosprávy z Košického a Prešovského kraja, v ktorých pôsobia zamestnanci spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o. a jej dcérskych spoločností, sa môžu uchádzať o finančnú podporu vo výške 2 500 EUR pre projekty zamerané na zvyšovanie bezpečnosti vo všetkých oblastiach života. Bezpečnosť práce je hlavnou prioritou U. S. Steel Košice a vďaka systematickému úsiliu dosiahla spoločnosť v roku 2019 nulovú úrazovosť v oblasti registrovaných úrazov. Rovnakou sumou môžu byť podporené aj voľnočasové aktivity pre deti a mládež, ako i environmentálne a vzdelávacie aktivity. Na realizáciu prospešných nápadov pôjde 13 000 EUR. Žiadosti o podporu treba predložiť do 16. marca 2020 prostredníctvom elektronického formuláru na stránkach Karpatskej nadácie, ktorá je administrátorom grantového programu U. S. Steel Košice.

„Naša hutnícka spoločnosť podniká v Košiciach od roku 2000. Znamená to nielen 20 rokov výroby a služieb pre náročných zákazníkov, 20 rokov práce pre tisíce zamestnancov, ale aj 20 rokov podpory pre tento región. Jednou z našich dlhodobých iniciatív, ktorou vyjadrujeme vzťah k miestu, kde pracujeme a žijeme, je aj program Spoločne pre región. Unikátny je aktívnym zapojením našich zamestnancov do malých lokálnych projektov v prospech mnohých ďalších obyvateľov,“ povedal pred otvorením 13. ročníka programu James Bruno, prezident U. S. Steel Košice.

V minulom roku bolo podporených 6 projektov. S pomocou grantu mohli byť zorganizované atletické preteky Čokoládová tretra Slovensko s účasťou  desiatok škôl a stoviek detí. Povzbudiť deti k športovaniu prišli aj atletický šampión Ján Volko a sestry Velďákové. OZ Maják nádeje pripravil viacero tvorivých dielní pre rodiny v núdzi, čo prispelo k osvojeniu si pracovných zručností a zmysluplnému využitiu ich voľného času. Obec Nižný Klátov zmodernizovala verejné multifunkčné ihrisko, ktoré slúži tak verejnosti, ako aj žiakom MŠ a ZŠ z okolitých obcí. Rovnako aj v obci Seňa vybudovali dobrovoľníci vonkajšie cvičisko a zlepšili možnosti na športovanie detí i dospelých. OZ Romalka zorganizovala na Luniku 9 viacero vzdelávacích stretnutí zameraných na zvýšenie vedomostí o bezpečnom sexuálnom správaní a pohlavnom živote, vrátane následnej starostlivosti o narodené dieťa. Obec Lipovce nielenže začala s obnovou Lipovského hradu, ale vydala aj metodickú publikáciu o obnove hradov pre starostov ostatných obcí.

Karpatská nadácia sa podpore regiónu východného Slovenska venuje už 25 rokov. Za väčšinou úspechov a pozitívnych zmien, ktorú dosahujeme v komunitách stojí spolupráca s aktívnymi a zodpovednými ľuďmi, ktorí na miestnej úrovni realizujú svoje sny o lepšom živote. Sme veľmi radi, že im pomôžeme pomáhať a podporovať ich aj vďaka silným partnerom, akým je U. S. Steel Košice. Program Spoločne pre región je príkladom skvelej spolupráce medzi podnikateľským subjektom a našou nadáciou,“ skonštatovala Laura Dittel, riaditeľka Karpatskej nadácie.

×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.