12. 02. 2019

Reakcia zástupcov združenia Business Leaders Forum a iniciatívy Charta diverzity na diskriminačné bilbordy

Za iniciatívu Charta diverzity Slovensko, ku ktorej sa svojím podpisom pridalo už 50 firiem, organizácií a inštitúcií na Slovensku, vyjadrujeme hlboké znepokojenie nad bilbordami kandidáta na prezidenta Mariána Kotlebu. Akékoľvek nenávistné prejavy, ktoré diskriminujú ľudí na základe ich veku, pohlavia, pôvodu, zdravotného stavu či sexuálnej orientácie, jednoducho v slušnej spoločnosti nemôžu mať miesto. Všetci by sme sa mali snažiť, aby sa nám vďaka tolerancii a rešpektu spoločne dobre žilo – a o to viac kandidát na prezidenta –  človek, ktorý chce spájať a reprezentovať všetkých občanov.

Veríme, že spoločnosť EuroAWK prehodnotí svoje rozhodnutie promovať nenávistné témy na svojich reklamných plochách. Spomínaný bilbord totiž okrem iného porušuje Etický kódex reklamnej praxe, konkrétne článok 13, bod 2 – Reklama nesmie zneužívať predsudky a povery a bod 6 – Reklama nesmie podporovať žiadnu formu diskriminácie.

„Každé vytváranie fiktívneho nepriateľa a poukazovanie na menšinu s cieľom jej potlačenia môže vytvárať v danej menšine pocit strachu. Myslím, že nikomu by nebolo príjemné, ak by sa zrazu začali objavovať bilbordy napr. s textom STOP ženám, STOP mužom, STOP starším ako 50 rokov a podobne. Sami sme často menšinou, preto by sme sa mali správať a komunikovať tak, aby aj ostatné menšiny mohli žiť otvorený a slobodný život,“ hovorí Michal Kišša, výkonný riaditeľ združenia Business Leaders Forum.

„Podpora inklúzie a diverzity je neoddeliteľnou súčasťou našej firemnej kultúry a kľúčových hodnôt. Nenávistné prejavy a akákoľvek forma diskriminácie, či už z dôvodu sexuálnej orientácie ale tiež veku, etnickej príslušnosti, zdravotného postihnutia, rodovej identity, pohlavia, alebo vierovyznania sú pre nás neakceptovateľné“, povedal Tomáš Volek, generálny riaditeľ Accenture na Slovensku.

Charta diverzity Slovensko je dobrovoľná iniciatíva firiem a organizácií na podporu diverzity na pracoviskách. Jej administrátorom je Business Leaders Forum.

×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.