08. 03. 2021 COOP Jednota Slovensko

Rovnosť pracovných príležitostí v COOP Jednote: Ženy vo vedení tvoria polovicu

  • Vo vedení COOP Jednôt pracuje 49% žien – na pozíciách predsedníčok, obchodných alebo ekonomických riaditeliek
  • Až 85 % zo 14 000 zamestnancov COOP Jednoty tvoria ženy
  • Rozdiel medzi najmladšou (18) a najstaršou (72) pracovníčkou je 54 rokov

Rôzne vekové zloženie, rôzne životné príbehy. Ženy do maloobchodu patria, v COOP Jednote majú už niekoľko desaťročí nenahraditeľné miesto. Z viac ako 14 000 zamestnancov tvoria až 85 percent. Zastávajú rozličné pracovné pozície, od dokladačky tovaru v malej dedine po predsedníčku spotrebného družstva. Vekový rozdiel medzi najmladšou a najstaršou zamestnankyňou je viac ako polstoročie. Avšak bez ohľadu na vek či pracovné zaradenie, všetky sú v obchodnom systéme rovnako dôležité. 

 „Ako v životoch nás všetkých, aj v maloobchode majú ženy nenahraditeľné miesto.  Sú pilierom nášho obchodného systému, tvoria až 85 % pracovných miest. Prácu každej jednej z nich si nesmierne vážim, bez ohľadu na to, koľko má rokov či akú pracovnú pozíciu zastáva. Blížiaci sa Medzinárodný deň žien by som preto rád využil ako príležitosť verejne sa poďakovať všetkým našim zamestnankyniam,“ hovorí Ján Bilinský, generálny riaditeľ COOP Jednoty Slovensko. „Som hrdý na to, že v COOP Jednote poskytujeme rovnosť príležitostí, nediskriminujeme na základe veku či pohlavia. Staráme sa o to, aby ženy mali vytvorený priestor pre svoj profesionálny rast. Neustále pracujeme na vytváraní podmienok, ktoré im umožňujú vyváženosť pracovného a súkromného života. Ženy sú naším ľudským kapitálom, zastávajú pozície predsedníčok spotrebných družstiev, obchodných či ekonomických riaditeliek,“ uvádza Ján Bilinský.

Na dôležitosť rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí upozorňuje aj Michal Kišša, výkonný riaditeľ Nadácie Pontis. Zabezpečenie rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí je jedným zo základných predpokladov na to, aby Slovensko bolo úspešnou a súdržnou krajinou, a aby sme vedeli odolať aj krízam, ako je napríklad táto. Ak umožníme všetkým rovnako rozvíjať svoj potenciál, svoje funkcie budú vykonávať tí najlepší z najlepších, bez ohľadu na to, či ide o ženu alebo muža. Každý a každá z nás má na začiatku inú štartovaciu čiaru a aj spoločenské očakávania sú na každého iné. Odstraňovať systémové nerovnosti a vžité predsudky je to, čo by každá úspešná spoločnosť mala urobiť,“ zdôrazňuje Michal Kišša.

Vekové zloženie zamestnankýň v COOP Jednote je veľmi pestré. Najmladšia má 18 rokov a pracuje v spotrebnom družstve COOP Jednota Senica, jedna z najstarších, pôsobiaca v spotrebnom družstve COOP Jednota Martin, pred dvomi rokmi oslávila sedemdesiatku. Niektoré ženy zasvätili práci v COOP Jednote celý profesný život a v maloobchodnej sieti pôsobia viac ako štyri desiatročia. Napríklad, vedúca pekárne podpísala svoju pracovnú zmluvu v roku 1972.

„Teší nás dôvera a lojalita našich zamestnancov. Ceníme si, že máme dlhodobo zohraté a stabilné dámske tímy na predajniach, kde si kolegyne vedia vyjsť navzájom v ústrety, podporiť sa,“ uzatvára generálny riaditeľ Ján Bilinský. COOP Jednota otvára svojim zamestnankyniam a zamestnancom priestor nielen v oblasti profesionálneho vzdelávania a rozvoja, ale aj v oblasti zdravého životného štýlu. Okrem toho im poskytuje možnosť doplnkového dôchodkového sporenia, sociálnu výpomoc v náročných životných situáciách, odmeňuje a oceneňuje ich pri príležitosti životných a pracovných výročí. Vzhľadom na veľký počet predajní personál oceňuje blízkosť zamestnania, čo mu poskytuje viac času na rodinu, a pochvaľuje si aj flexibilitu pracovných úväzkov a možnosť pracovať na kratší pracovný čas. Pre pracovníkov v COOP Jednote je zároveň dôležitá istota práce, stabilného príjmu a záruka, že COOP Jednota s nimi počíta aj do budúcnosti.

×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.