13. 05. 2019 Slovak Telekom

Steny, ktoré učia

Na začiatku bolo päť mám, ktoré chceli aby ZŠ Nejedlého bolo krajšie miesto, kam budú všetci – deti, učitelia aj rodičia – chodiť s radosťou. Vďaka projektu Orbis pictus – keď steny učia sa však okrem toho podarilo vyčarovať kreatívne a podnetnejšie prostredie, ktoré deťom uľahčuje zapamätávanie, umožňuje ich samostatnejšiu prácu a učiteľom pomáha pri výuke.

Projekt organizácie Združenie rady rodičov Nejedlého je jeden z 31 projektov, podporených v rámci zamestnaneckého grantu Pomáhame komunite 2019. Ideou projektu Orbis pictus – keď steny učia bolo vytvoriť krajšie, veselšie a podnetnejšie prostredie. Žiaci, spoločne s učiteľmi, vdýchli interiéru farbu do líc. Z dvoch jazykových učební sa stal interaktívny priestor, v ktorom majú učitelia nové možnosti, ako žiakov zapojiť do vyučovania, zlepšiť zapamätávanie nových slovíčok, či ľahšie vysvetliť gramatiku. Práca na projekte spojila nielen žiakov z rôznych tried, ale aj učiteľov, ktorí doteraz nemali možnosť pracovať spoločne. Steny vlastnoručne vyzdobili obrázkami, písmenkami, slovíčkami a inými tematickými maľbami, napríklad obrazom stredovekého Londýna. Veď učiť sa nemusí iba z kníh! Na stenách pribudli nástenky, obsah ktorých možno prispôsobovať téme, ktorá sa na vyučovaní preberá. A celkovú atmosféru v učebni dopĺňa oddychová zóna s vynovenou knižnicou.

 

×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.