17. 06. 2019

Technológie menia postavenie žien na trhu práce

Aké príležitosti a výzvy prináša ženám doba 4.0? Prvé spoločné podujatie českej a slovenskej Charty diverzity sa konalo v piatok 14. júna na Fakulte sociálnych štúdií Masarykovej univerzity v Brne.

Konferencia Ženy v dobe 4.0 sa venovala meniacim sa rolám žien v pracovnom svete v súvislosti so zrýchľujúcim sa technologickým vývojom. Otvorila otázky spojené s nevyhnutnosťou dôkladnej prípravy na budúcnosť práce 4.0, aby ženy mali čo najviac vyrovnaných príležitostí a aby technologické nástroje neboli už teraz dizajnované spôsobom, ktoré zachovávajú tradičné bariéry a stereotypy.

S tým súvisí aj podpora zmien v štruktúre zamestnanosti žien, ktoré dlhodobo prevládajú v administratívnych aj tzv. pomáhajúcich profesiách. Tie budú v budúcnosti nahradené umelou inteligenciou, a teda ako povolania zaniknú.

Pokrok v technologickej oblasti nám môže ísť oproti aj pri búraní rodových stereotypov,“ zdôraznila na podujatí riaditeľka Inštitútu pre výskum práce a rodiny Silvia Porubänová a poukázala najmä na veľké možnosti flexibility práce, ktoré umožňuje digitalizácia.

Nerovné rozdelenie neplatenej domácej práce je jednou z hlavných prekážok rovných príležitostí,“ uviedla veľvyslankyňa Švédskeho kráľovstva v ČR Viktoria Li, ktorá predstavila konkrétne kroky realizované v jej domácej krajine v súvislosti s podporou rovných príležitostí. Spolu s ňou vystúpila aj Lucy Hughes, zástupkyňa britského veľvyslanca v ČR. Upozornila na fakt, že vo Veľkej Británii musia od roku 2017 zamestnávatelia s viac než 250 zamestnancami povinne zverejňovať porovnanie platov mužova a žien.

V samostatnom paneli venovanom konkrétnym skúsenostiam zamestnávateľov v ČR a SR malo popri firmách ako ThermoFisher Scientific či IBM svoje zastúpenie aj Accenture na Slovensku. Firme sa ako jednej z mála v IT sektore darí mať vysoké percento žien nielen vo vedení ale naprieč celou firmou. „Tému diverzity nemá zastrešovať len HR oddelenie. Je to core biznis téma. Naša rada pre zvýšenie počtu žien je začať s kritickou masou žien vo vedení, t.j. cca 30 % – to naštartuje ďalšie zmeny v tomto smere, “ povedala na podujatí Alena Kanabová, Corporate Citizenship Lead zo spoločnosti Accenture.

Konferenciu zorganizovali Byznys pro společnost pod hlavičkou Charty diverzity Česká republika spoločne s Business Leaders Forum a Chartou diverzity Slovensko a Fakultou sociálních studií Masarykovy univerzity Brno.

 

×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.