27. 11. 2019 U. S. Steel Košice

U. S. Steel Košice: Lepší vzduch pre región

V spoločnosti U. S. Steel Košice uskutočnilo stretnutie predstaviteľov firmy so starostami okolitých obcí, venované problematike ochrany životného prostredia. Vieme, že obyvatelia regiónu sa živo zaujímajú o otázky životného prostredia a preto sme chceli zástupcom okolitých obcí a mesta Košice poskytnúť aktuálne informácie o tom, čo všetko sme v posledných rokoch urobili na jeho zlepšenie,“ povedal Miloš Fodor, generálny manažér pre environment. „Sme presvedčení, že 90-percentné zníženie emisií stojí za povšimnutie.

Spoločnosť U. S. Steel Košice dlhodobo pracuje na znižovaní dopadu hutníckej výroby na životné prostredie. V priebehu dvadsiatich rokov, čo na Slovensku podniká, investovala do ekológie viac než 660 miliónov USD. Zrealizovala stovky projektov, zameraných na všetky zložky životného prostredia vrátane odpadového hospodárstva, energetickej efektívnosti či ochrany vôd, ale predovšetkým na zlepšenie kvality ovzdušia. Tie boli zamerané na znižovanie emisií tuhých znečisťujúcich látok vo výrobných procesoch koksovne, aglomerácie, vysokých pecí, oceliarne a energetiky.

Najdôležitejšou investičnou akciou v posledných piatich rokoch bola modernizácia kotolne spojená s úplnou rekonštrukciou kotla č. 6 a výstavbou nového kotla č.7 v súlade s požiadavkami Európskej únie na implementáciu najlepších dostupných technológií (BAT).

Najvýznamnejším projektom z hľadiska zníženia tuhých znečisťujúcich látok v tomto roku je odprašovanie štyroch aglomeračných pásov na báze látkových filtrov, ktoré je v štádiu finalizácie. Celkovo ide o 15 projektov spolufinancovaných z Kohézneho fondu EÚ prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktoré pomôžu znížiť emisie tuhých znečisťujúcich látok v U. S. Steel Košice v porovnaní s rokom 2000 o približne 93 percent.

×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.