20. 01. 2022 Všeobecná úverová banka

V Novej Cvernovke zo sute vytvárajú park pre verejnosť

VÚB banka prichádza počas druhej vlny pandémie do kultúrneho centra v Bratislave- Novej Cvernovky. Za posledné mesiace komunitné aktivity vôbec neutíchli. Začali s vytváraním verejného parku z nahromadenej sute, ktorá mala skončiť na skládke.

S nápadom pokúsiť sa suť recyklovať, prišiel architekt Juraj Hariš, ktorý sa zaujíma o ekologické riešenia a cirkulárnu ekonomiku. Nápad nadchol aj architekta Lukáša Radošovského. Postupne začali rozmýšľať, ako nájsť suti využitie. Predtým, ako by začali s ňou pracovať, potrebovali ju vytriediť. S týmto im pomohlo pár nadšencov a prvýkrát sa suť triedila počas festivalu Nasuti. Neskôr zrealizovali workshop, kde skúšali materiál spracovať. Pomocnú ruku podali aj desiatky ľudí z komunity. Vďaka nim sa podarilo suť vytriediť v priebehu niekoľkých mesiacov.

Architekti postupne na základe rešerše zistili, čo všetko sa dá zo sute transformovať na stavebný recyklát. Odborné rady hľadali aj u profesora Zlatušku z Brna, ktorý sa vo svojom výskume venuje mlatovým povrchom. S ním skúšali, koľko zložiek potrebujú na to, aby mohli urobiť jednotlivé vrstvy – frakcie, ktoré budú mať potrebné vlastnosti. Dnes vďaka profesorovi vedia využiť všetky materiály zo sute. Nie je medzi nimi žiaden materiál, ktorý by bol nebezpečný pre životné prostredie a väčšina recyklátu zo sute sa podarilo revitalizovať do nových povrchov v parku.

Obdobie, počas ktorého nemohli prebiehať podujatia, architekti využili na efektívne  bagrovanie, až do momentu, kým nezamrzla pôda. V rámci Živého valu osadili saunu a do budúcna plánujú, aby bola prístupná aj pre verejnosť. V parku okrem toho vyrastajú rôzne stromy, byliny a lúčne kvety. Vnímajú ho ako miesto, ktoré má slúžiť najmä verejnosti. Najviac ho navštevujú rodiny s malými deťmi, ale aj cyklisti. Park je voľne otvorený priestor, v ktorom sa dá stráviť celý deň. Môžete si v ňom dať obed, kávu, zájsť do prevádzok, večer si pozrieť film či diskusiu, alebo celý deň jednoducho stráviť na tráve s knihou.