31. 05. 2021 Accenture

Virtuálne dobrovoľnícke podujatie pre podporu vedeckého výskumu cez platformu Zooniverse v Accenture

Zooniverse  je najväčšia a najpopulárnejšia platforma s viac ako 2 miliónmi registrovaných dobrovoľníkov, v rámci ktorej sa dobrovoľníci môžu podieľať na profesionálnych vedeckých výskumoch v rámci tzv. Citizen Science (občianskej vedy), a to v rôznych oblastiach: príroda, biológia, klíma, história, umenie, medicína a dalšie… Tento prístup umožňuje širokej verejnosti prispieť k skutočnému akademickému výskumu z pohodlia svojho domova. Bez spolupráce miliónov ľudí z celého sveta by totiž mnoho výskumov nebolo možné efektívne dotiahnuť do konca. Výsledkom výskumu Zooniverse sú nové objavy, publikácie a hlavne súbory dát využívané širšou vedeckou komunitou.

Lokálni zamestnanci Accenture sa zapojili do podpory platformy Zooniverse prostredníctvom virtuálneho dobrovoľníckeho podujatia, ktoré sa uskutočnilo v rámci prebiehajúcej globálnej firemnej eko kampane. Z pestrého výberu Zooniverse projektov si dobrovoľníci vybrali projekt, v rámci ktorého klasifikovali fotografie veľryby bieluhy žltobielej.

V úvode podujatia dostali dobrovoľníci krátke zaškolenie, ako správne klasifikovať fotografie bieluhy, ktoré boli k dispozícii: či sa radšej zamerať na všeobecné klasifikovanie fotiek, alebo určovať orientáciu bieluh v ich prirodzenom prostredí. 12-člennému dobrovoľníckemu tímu sa následne spoločne podarilo klasifikovať desiatky fotografií bieluhy. Týmto spôsobom podporili výskum a prispeli k porozumeniu sociálnej štruktúry a zvyklostí tohto zaujímavého živočíšneho druhu.

V Accenture majú v pláne organizovať ďalšie podobné podujatia, s cieľom propagácie možností virtuálneho dobrovoľníctva. Veria, že takto budú motivovať zamestnancov, aby sa virtuálnemu dobrovoľníctvu venovali pravidelne aj individuálne.