20. 09. 2019 Up Déjeuner

Vítame nového člena BLF – UP Slovensko

Business Leaders Forum sa vo štvrtok 19. septembra rozrástlo na 45 členov. Do združenia firiem, ktorých cieľom je, aby biznis za niečo stál, sa pridala spoločnosť UP Slovensko.

Spoločnosť UP Slovensko, s.r.o. (predtým LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.) vznikla vo Francúzsku a aktuálne pôsobí v 22 krajinách sveta. Na Slovensku pôsobí od roku 1995. Predmetom činnosti UP Slovensko je vytváranie a poskytovanie produktov použiteľných ako zamestnanecké benefity či nástroje budovania obchodnej a sociálnej politiky. Myšlienky sociálnej rovnosti a zodpovedného prístupu sú dôležitou súčasťou DNA firmy.

UP Slovensko sa venuje rôznym témam v oblasti zodpovedného podnikania a jednou z nich je aj inklúzia znevýhodnených. V roku 2019 rozbehli kampaň „NEVIDITELNI“, ktorá má za cieľ podporu začlenenia vozíčkarov a zlepšenia prístupu spoločnosti k nim.

Pri svojom podnikaní firma myslí aj na životné prostredie, a preto ponúka svoje produkty v dematerializovanej podobe, bez potreby papiera či plastových kariet.

Ako a kde má zmysel vysádzať zeleň

Zmena klímy je aktuálne jednou z najdiskutovanejších tém, ktorá si vyžaduje záujem verejnosti, a to platí aj pre firmy. Čo môžu firmy urobiť pre to, aby zmiernili dopad klimatických zmien? Ako vedia prispieť k zlepšeniu podmienok v mestách? Kde má väčší zmysel vysádzať zeleň, v lesoch alebo v mestách?

Z hľadiska dopadu klimatickej zmeny na ľudí je pri vysádzaní zelene dôležité sústrediť sa na mestá. Kvalita lesa nemá priamy okamžitý dosah na komfort a mikroklímu mesta. Niekedy aj trávniky a zmena režimu kosenia výrazne pomáhajú ochladzovať mesto,“ povedal Andrej Kovarík, splnomocnenec pre životné prostredie Mesta Bratislava, ktorý sa zúčastnil diskusie s členmi BLF v rámci stretnutia 19. septembra.

Ako ďalej uviedol: „Vysadiť les je perfektná myšlienka, ale treba sa zamyslieť nad tým, aký režim to územie má. Ide najmä o to, aký je na území režim ochrany lesa, aby tam tento les naozaj zostal natrvalo. Je extrémne dôležité neurobiť túto aktivitu len pro forma.

Mesto Bratislava chce v rámci zmiernenia dopadov klimatickej zmeny vysadiť viac zelene, a preto pripravilo plán výsadby 10 000 stromov v meste. Je to však oveľa náročnejšie, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. „Komplikovaná podzemná štruktúra sietí a káblov značne sťažuje napredovanie projektu. Preto plánujeme urobiť verejnú výzvu pre operátorov a prevádzkovateľov sietí, aby sa vedelo, čo je kde položené. Až potom môžeme sadiť,“ vysvetlil A. Kovarík

Andrej Kovarík, splnomocnenec pre životné prostredie, Mesto Bratislava