31. 10. 2019 Všeobecná úverová banka

VÚB banka otvorila svoje dvere už po druhýkrát 20-tim mladým stážistom

Jednou z priorít VÚB banky je vzdelávanie v hlavnej oblasti biznisu – v ekonómii a financiách. Projekt ponúkajú šikovným študentom s možnosťou presadiť ich originálne nápady. Cieľom je zvyšovať kvalitu výskumu a vysokoškolského vzdelávania v oblasti financií a rozvíjať ekonomickú vedu a výskum. VÚB banka dlhodobo rozvíja spoluprácu so strednými a vysokými školami, najmä ekonomického, matematického a IT zamerania. V záujme zatraktívnenia vzdelávania v oblastiach finančníctva, ekonómie a bankovníctva VÚB banka:

  • poskytuje konzultačnú činnosť pri tvorbe diplomovej a ročníkovej práce
  • ponúka možnosť absolvovať odbornú, bakalársku a diplomovú prax pre stredoškolákov a vysokoškolákov
  • realizuje odborné tematické prednášky na stredných a vysokých školách

Druhý rok po sebe VÚB banka spustila 6-týždňový platený Retail Trainee Program, ktorého sa zúčastnilo 20 zvedavých mladých ľudí, ktorí mali možnosť spoznať retailovú obchodnú sieť VÚB banky v Bratislave aj v Košiciach.

Prvú časť stáže prebiehala vo VÚB Akadémii, kde sa stážisti vzdelávali o produktoch banky. Naberali nové zručnosti v komunikácii, trénovali situácie, s ktorými sa zamestnanci na pobočkách bežne stretávajú. Spoločne s lektormi banky diskutovali o aktuálnych témach vo svete ekonomiky a bankovníctva.

V druhej časti Trainee programu mali stážisti otvorené dvere do VÚB pobočiek. Stali sa súčasťou tímov v 10 pobočkách. Tieňovali jednotlivé pozície, riešili dennú operatívu pobočky, spoznávali klientov VÚB a boli koučovaní najúspešnejšími manažérmi.

Posledné dva týždne mladých stážistov ujali manažéri na ústredí. Viedli sa plodné diskusie o fungovaní vubkárskeho marketingu, približovali sa základy firemného bankovníctva. Prednášalo sa o makroekonómii z toho naozaj praktického hľadiska. Stážisti sa zúčastnili na porade regionálnych tímov, oboznámili sa zo základmi fyzickej a informačnej bezpečnosti. Absolvovali exkurziu na Oddelení ľudských zdrojov a v neposlednom rade aj kariérne poradenstvo.

Úspešný II. ročník Retail Trainee Programu bol zakončený certifikáciou a inšpirujúcim vstupom vrchným riaditeľom retailového bankovníctva. Najkrajšia odozva od mladých stážistov bola vo forme úsmevu na tvári a bohatých skúsenosti, ktoré sa každý jeden odnášal. VÚB banka plánuje pokračovať v tomto projekte aj v ďalších rokoch.

×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.