16. 02. 2023 TESCO STORES SR

Zákazníci rozhodli, Tesco medzi lokálne projekty rozdelí 170-tisíc eur

Viac ako 3,1 milióna hlasov odovzdali zákazníci lokálnym projektom vo všetkých predajniach Tesca po celom Slovensku. Rozhodli tak o víťazoch v 12. edícii grantového programu Vy rozhodujete, my pomáhame. Tesco teraz rozdelí sumu 170-tisíc eur medzi 231 verejne prospešných projektov.

Slováci si obľúbili program Vy rozhodujete, my pomáhame a nie je im ľahostajné okolie, v ktorom žijú. Svedčí o tom 3,1 milióna odovzdaných žetónov, ktorými hlasovali v 12. edícii programu. Najviac hlasov v podobe žetónov získali projekty z oblasti zdravia, športu, kultúry a rozvoja komunitného života. Za 12 edícií programu zákazníci už odovzdali projektom vyše 36 miliónov hlasov.

„Teší nás veľký záujem autorov projektov aj zákazníkov o zapojenie do programu Vy rozhodujete, my pomáhame. Celkovo Tesco na podporu komunít na Slovensku darovalo už takmer 1,9 milióna eur, ktoré rozdelilo medzi 2 310 projektov naprieč všetkými regiónmi. Ďalšiu grantovú výzvu vyhlásime už na jar. Uvedomujeme si, že v súčasnej náročnej ekonomickej situácii v spoločnosti je náš záväzok byť dobrým susedom v okolí našich obchodov ešte dôležitejší,“ hovorí Michaela Lehotská, CSR manažérka Tesca.

Najviac aktívni v hlasovaní o tejto edícii boli zákazníci v Brezne a najväčší počet zákazníkov Tesco zaznamenalo v Trnave, kde zákazníci odovzdali až 80 308 žetónov. Opäť najviac bodovali nápady z oblasti zdravia, športu, kultúry a rozvoja komunitného života, ktoré Slovákov tentoraz najviac zaujali. Z prihlásených nápadov vyberie v každej edícii nezávislá odborná porota zložená zo zástupcov Tesca a neziskových organizácií, vrátane Nadácie Pontis, 231 najlepších projektov. Príležitosť dostanú nápady, vďaka ktorým vzniknú nové komunitné priestory, záhrady, parky, herne, divadlá či športoviská, budú obnovené pamiatky, prípadne budú zorganizované rôzne športové či kultúrne podujatia, kurzy, vzdelávacie aktivity a mnohé ďalšie.

„Ceníme si, že Tesco dlhodobo podporuje komunity naprieč Slovenskom a pomáha  mimovládnym organizáciám udržiavať prospešné aktivity aj v súčasnej neľahkej dobe. Projekty posilňujú sociálnu súdržnosť a solidaritu a je skvelé, že to vnímajú aj zákazníci, ktorí sa každý rok zapájajú do hlasovania,“ povedala Barbora Hullová, projektová manažérka Nadácie Pontis.

Zákaznícke hlasovanie v 12. edícii grantu Vy rozhodujete, my pomáhame prebehlo od 16. januára do 12. februára 2023 vo všetkých 157 predajniach Tesca na Slovensku. Nápady s najviac žetónmi od zákazníkov podporí Tesco sumou 1 300 eur, na druhom mieste sumou 600 eur a  nápady na treťom mieste sumou 300 eur. Tesco tak aj v tejto edícii programu rozdelí medzi 231 projektov takmer 170-tisíc eur.

Grantový program Vy rozhodujete, my pomáhame podporuje rozličné verejnoprospešné iniciatívy z oblasti zdravia, športu, vzdelávania či kultúry. Môže ísť napríklad o vybudovanie detského ihriska či cyklotrasy, vytvorenie športovej aktivity pre škôlkarov alebo seniorov, bezpečnejšie fungovanie centra voľného času, postavenie hmyzieho hotela i ochranu včiel.

Víťazné projekty z doterajších edícií nájdete na webstránke grantového programu.

Spolu s množstvom iných projektov sa za 12 edícií programu Vy rozhodujete, my pomáhame podarilo:

  • zrealizovať viac ako 100 kultúrnych podujatí
  • zrekonštruovať takmer 60 ihrísk
  • zorganizovať približne 200 vzdelávacích aktivít
  • skrášliť viac ako 150 verejných záhrad a parkov
  • uskutočniť vyše 10 detských táborov
  • podporiť viac ako 20 aktivít na pomoc útulkom pre zvieratá