30. 09. 2022 VOLKSWAGEN SLOVAKIA

Základná škola I. Bukovčana ukazuje pozitívne výsledky 10-ročného inovatívneho prístupu k výučbe nemčiny

V týchto dňoch, spolu s oslavou Európskeho dňa jazykov, oslavuje Základná škola I. Bukovčana v Bratislave špeciálne výročie – 10 rokov od spustenia inovatívneho vzdelávania v nemeckom jazyku. Základná škola sa v roku 2012 vďaka podpore Nadácie Volkswagen Slovakia rozhodla ponúknuť svojim žiakom niečo navyše a zaviesť nový prístup k výučbe cudzieho jazyka – nemčiny. Prostredníctvom rozšírenej výučby je možné rozvíjať potenciál žiakov nielen v samotnom jazyku, ale aj v rámci prírodovedných a technických predmetov, komunikačných zručností a práce v tímoch. Túto možnosť získalo už 1 375 žiakov.

Nemčina je v súčasnosti často tzv. „druhým“ jazykom po angličtine. V našom prieskume na základnej škole vyšlo, že viac ako 88 % opýtaných žiakov si myslí, že je dobré ovládať spolu s angličtinou ešte jeden cudzí jazyk. Ovládanie nemčiny zvyšuje šance uplatniť sa na pracovnom trhu či získať pracovné benefity. Medzi mladými ľuďmi zároveň rezonuje možnosť dorozumieť sa počas cestovania a nájsť si priateľov z iných krajín či komunikácia so vzdialenou rodinou,“ uviedla Alexandra Pappová, projektová manažérka Nadácie Volkswagen Slovakia.

Zároveň je však nemčina mladými ľuďmi často vnímaná ako komplikovaný jazyk.  „Z našej komunikácie s nimi vyplynulo, že tento predsudok vyvoláva najmä zastaraný spôsob výučby orientovaný na memorovanie slov. Viac ako dve tretiny žiakov oceňujú hodiny s nemeckými lektormi, interaktívne aktivity, výlety a výmenné pobyty. Viac ako 74 % žiakov by napríklad na hodinách privítalo pozeranie filmov po nemecky a diskusie. Na tieto potreby reaguje náš ďalší projekt Chcem (sa) učiť nemčinu, ktorý vnáša workshopy na efektívne zapájanie filmov, hudby, ako aj rôznych nových technológií do výučby priamo do štúdia budúcich učiteľov,“ dodala Pappová.

Podpora rozšírenej výučby nemčiny na Základnej škole I. Bukovčana funguje od roku 2012. Nadácia Volkswagen Slovakia podporila školu počas uplynulých desiatich rokov celkovou sumou vyše 1 000 000 eur. Prostriedky boli použité na vzdelávanie pedagógov, zabezpečenie lektorov a moderných učebných pomôcok. Okrem bežných hodín nemeckého jazyka prebieha na škole výučba siedmich vybraných technických a prírodovedných predmetov v nemčine. „Rozšírená výučba nemeckého jazyka na našej škole umožňuje žiakom kvalitne zvládnuť cudzí jazyk, ktorý je pre náš región veľmi dôležitý, či už z dôvodu nasledujúceho štúdia, poprípade práce v zahraničí. Po absolvovaní deviatich rokov na základnej škole končia žiaci na úrovni B1,“ priblížila učiteľka Zuzana Hanzlovičová. Silnou stránkou rozšírenej výučby nemčiny je takmer každodenný kontakt s nemeckým jazykom. Nemčina sa pre žiakov stáva prirodzene jedným z hlavných predmetov, podobne ako slovenský jazyk alebo matematika.

Všetky vyučovacie hodiny sú zároveň vyskladané čo najinteraktívnejšie, s využitím digitálnych technológií a dôrazom na zvládnutie gramatiky, ako aj vybudovanie vzťahu k jazyku a schopnosť používať ho v bežných situáciách.  Za sledovanú dekádu bolo vďaka 18 lektorom a učiteľom odučených 540 inovatívnych hodín nemčiny a žiaci získali 116 diplomov uznávaných v zahraničí.

Práve možnosť získať certifikát víta viac ako 87 % rodičov, pre ktorých to bol jeden z argumentov pri rozhodovaní o škole pre svoje dieťa. Viac ako 89 % oceňuje prítomnosť nemeckých lektorov a vyše 91 % považuje za najväčší benefit zvýšenú dotáciu hodín nemčiny. Absolútna väčšina rodičov sa zhodla v tom, že si školu vybrali pre kvalitnú výučbu dvoch cudzích jazykov, kde je druhým jazykom popri angličtine práve nemčina. „Naša Lilli navštevovala už materskú školu, kde sa začala učiť nemčinu. Plynulo pokračovala na základnej škole, kde aktuálne navštevuje 8. ročník. Je to špičková trieda a má veľmi šikovných spolužiakov. Nadácia Volkswagen Slovakia podporuje aj rôzne mimoškolské aktivity – výlety, školu v prírode, kde je nemčina integrovaná nenásilnou formou,“ uviedla Mária Kutliaková, mama žiačky Lilli.

Pri príležitosti osláv 10. výročia získala Základná škola I. Bukovčana dar – knižnicu plnú nemeckej literatúry rôznych žánrov, ktorú slávnostne odovzdali zástupkyne Nadácie Volkswagen Slovakia Lenka Michálik Holešová a Alexandra Pappová spoločne s veľvyslankyňou Nemeckej spolkovej republiky na Slovensku Barbarou Wolf a spisovateľom Michalom Hvoreckým. „Srdečne blahoželáme k 10-ročnej spolupráci Nadácie Volkswagen Slovakia so Základnou školou Ivana Bukovčana! Z podpory nemeckého jazyka profitujú mnohí partneri a sme vďační, že Nadácia Volkswagen Slovakia k tomu prispieva s veľkým nasadením a mnohými novými impulzmi. Naša vďaka patrí aj Goetheho inštitútu Bratislava a programu diplomu z nemeckého jazyka, ktorý umožňuje prístup do vyšších vzdelávacích zariadení v Nemecku. Učiť sa jazyk vždy znamená objavovať niečo nové a rozširovať si vlastné obzory. K tomu prajeme všetkým žiakom naďalej veľa zvedavosti a ďakujeme všetkým učiteľkám a učiteľom, ktorí túto zvedavosť vzbudzujú a udržiavajú,“ povedala po slávnostnom otvorení knižnice Barbara Wolf.

O svojom pozitívnom vzťahu k nemčine sa vyjadril aj spisovateľ a zároveň riaditeľ knižnice v Goetheho inštitúte Michal Hvorecký: „Nemčina mi zmenila život k lepšiemu. Vďaka nej som sa dostal do Európy a vďaka nej prinášam nemecky napísané knihy slovenským čitateľom. V práci v Goetheho inštitúte ju využívam denne. Nie je to však len moja práca, ale aj vášeň, radosť a inšpirácia. Nemecký jazyk ma sprevádza od detstva a som rád, že je pevnou súčasťou mojej identity.“

V rámci osláv 10. výročia absolvoval Michal Hvorecký so žiakmi posledných ročníkov aj besedu spojenú s čítaním nemeckej literatúry.

 

×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.