04. 12. 2020

Základom inkluzívneho pracoviska je dôvera – zo strany firmy i zamestnancov

Kultúra na pracovisku má byť založená na otvorenosti, autenticite a individuálnom prístupe. V čase pandémie to platí dvojnásobne. Zhodli sa na tom CEOs signatárskych firiem Charty diverzity, ktorí zdieľali svoje skúsenosti, ako efektívne podporovať diverzitu a inklúziu. Súčasťou online podujatia, ktoré moderovala Veronika Cifrová Ostrihoňová, bolo aj prijatie nových signatárov Charty diverzity Slovensko.

Rovné zaobchádzanie a rešpektovanie odlišností môže firmám priniesť niekoľko benefitov – okrem dobrej reputácie je to aj znížená fluktuácia, získanie talentovaných zamestnancov a vyššia motivácia i produktivita zamestnancov. Potvrdzuje to aj Martin Kuruc, výkonný riaditeľ reťazca Tesco na Slovensku: „Rozmanitosť našich kolegov prirodzene vyplýva z rozmanitosti komunít, v ktorých naprieč celým Slovenskom pôsobíme. Keď máme tímy diverzifikované a vytvárame inkluzívnu kultúru, naši zamestnanci sú spokojnejší.

Úspešnosť otvorenej kultúry na pracovisku spočíva podľa riaditeľky Slovenského národného strediska pre ľudské práva Sylvie Porubänovej v autenticite samotného zamestnávateľa – ak on sám verí v rozmanitosť a inkluzívny prístup, potom aj zamestnanci budú v týchto témach otvorenejší.

Online vzdelávanie v témach diverzity a inklúzie

Zamestnávatelia by mali k týmto témam pristupovať aktívne počas celého roka, v čase pandémie obzvlášť. V Tescu na jeseň pre svojich zamestnancov zorganizovali Festival rôznorodosti, 3-týždňové online podujatie plné webinárov, filmov a aktivít zameraných na rôzne skupiny zamestnancov a zamestnankýň – ženy, starších, kolegov so zdravotným znevýhodnením či rodičov samoživiteľov. Práve tie sú totiž vo firme najviac zastúpené.

Príležitosť aktivizovať sa v týchto témach dáva všetkým bez rozdielu aj Microsoft. Vo firme organizujú online diskusie, vzdelávacie aktivity a témy diverzity vnášajú aj do pravidelných stretnutí s nadriadenými. „Každý zamestnanec absolvuje raz za 4 mesiace diskusiu so svojím šéfom, v rámci ktorej spoločne zhodnotia, aké aktivity vyvíja pre podporu inklúzie na pracovisku,” vysvetlil Rudolf Urbánek, výkonný riaditeľ spoločnosti Microsoft pre Česko a Slovensko.

Vnímavý a individuálny prístup zo strany zamestnávateľa

Potrebu individuálneho prístupu zdôraznila aj výkonná riaditeľka Philip Morris Andrea Gontkovičová. V rámci manažmentu sa pravidelne zaujímajú nielen o obchodné výsledky, ale aj o to, ako sa darí ich zamestnancom. Mnohí z nich totiž v dôsledku pandémie musia čeliť novým životným situáciám, čo má vplyv aj na ich pracovný výkon.  „V takýchto náročných časoch vstupuje do popredia na prvý pohľad obyčajný, no zároveň asi najvzácnejší ľudský prístup – komunikácia, počúvanie a vyjadrenie toho, že nám na ľuďoch záleží,” dodala Gontkovičová.

K najzraniteľnejším skupinám na pracovisku aktuálne podľa Porubänovej patria pracujúci rodičia, ktorí sa starajú o deti v ranom školskom veku, samoživitelia, pracujúci seniori a ľudia so zdravotným znevýhodnením. „Zamestnávatelia by mali byť otvorení, vnímaví k akútnym potrebám aj akútnym situáciám svojich zamestnancov a zamestnankýň – pretože tie môžu byť dosiaľ nepoznané.”

Benefity nad rámec štandardu

Zraniteľnosť ľudí si uvedomujú aj v reťazci Tesco, pretože väčšina ich zamestnancov pracuje v prvej línii. Seniorom nad 65 rokov, tehotným ženám a ľuďom so zníženou imunitou preto hneď po vypuknutí mimoriadnej situácie poskytli platené voľno na obdobie niekoľkých týždňov. „Mnohí kolegovia túto možnosť využili. Veľmi silným momentom však bolo, že viacerí sa rozhodli naďalej chodiť do práce, pretože nechceli svoj opustiť kolektív v ťažkej chvíli,” uviedol Kuruc. Zamestnancom zo sociálne znevýhodneného prostredia zapožičali tablety pre online výučbu ich detí, v náročnej situácii tiež mohli využiť Dobrú linku pomoci, ktorá poskytuje psychologické, právne a finančné poradenstvo.

Všetci diskutujúci sa zhodli, že základom pre vytvorenie otvoreného a rešpektujúceho pracoviska je slušnosť, rešpekt, záujem, spolupatričnosť a komunikácia ako zo strany zamestnávateľa, tak i zamestnancov a zamestnankýň. „Najviac prehliadanými sú autenticita a otvorenosť. Priala by som si, aby sa všetky „silné“ opatrenia, hodnoty a výzvy z antidiskriminačnej legislatívy aj Charty diverzity jedného dňa aplikovali na všetky pracoviská na Slovensku,” uzatvorila Sylvia Porubänová.

Charta diverzity má 10 nových signatárov

Po diskusii nasledovalo prijatie nových signatárov Charty diverzity Slovensko, ktoré sa od roku 2017 uskutočnilo po prvý raz online. K presadzovaniu princípov rozmanitosti a inklúzie na pracovisku sa svojím podpisom dobrovoľne zaviazalo 10 firiem a organizácií:

  • Ares
  • Avast Software
  • DHL Supply Chain Slovakia
  • ESET
  • HSH
  • Innocent Store
  • Komerční banka
  • Lean In Slovakia
  • Slovenské elektrárne
  • VELUX SLOVENSKO

K Charte diverzity sa tak za viac ako 3 roky pridalo 85 signatárov z firemného, štátneho i mimovládneho sektora. „Vnímam to ako dôkaz, že firmy, inštitúcie aj organizácie si čoraz viac uvedomujú dôležitosť rozmanitosti a inkluzívneho prístupu na pracovisku. Je to cesta, ako vytvoriť  bezpečné, a zároveň podnetné prostredie pre svojich zamestnancov,” uviedla Ivana Vagaská, výkonná riaditeľka Business Leaders Forum, združenia zodpovedných firiem pri Nadácii Pontis, ktoré Chartu diverzity administruje.

×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.