28. 10. 2019 Accenture

Zlepšiť si angličtinu? Žiadny problém vďaka dobrovoľníkom z Accenture

Schopnosť sa dorozumieť v cudzom jazyku, najmä ovládanie angličtiny je nevyhnutným predpokladom, ak sa chce človek uplatniť v medzinárodnom pracovnom prostredí.  Skúsenosti z Accenture ukazujú, že napríklad pre záujemcov o kariéru v IT,  ktorí úspešne absolvovali vzdelávacie programy partnerských neziskových organizácií na získanie potrebných IT zručností, môže stáť v ceste k vysnenému zamestnaniu v IT sektore práve nedostatočná znalosť angličtiny.

Aj preto pred 2 rokmi spustili v Accenture iniciatívu English to Succeed, v rámci ktorej ponúkajú účastníkom vzdelávacích programov svojich partnerov  IT v kurze a Aj Ty v IT možnosť absolvovať kurz angličtiny s využitím uznávanej online vzdelávacej jazykovej platformy Rosetta Stone.

Ako hovorí Jana Saksová, konzultantka z Accenture na Slovensku, ktorá ako dobrovoľníčka viedla projekt od marca tohto roka, kurzy nie sú určené úplným začiatočníkom: „ich cieľom je pomôcť “oprášiť“ znalosť angličtiny u tých, ktorí nemali možnosť ju dlhšie aktívne používať (napríklad z dôvodu rodičovskej dovolenky) alebo rozšíriť slovnú zásobu a podporiť schopnosť konverzácie u tých, ktorí už majú nejaké základy. Cieľom je počas 3 mesiacov vytvoriť si návyk na štúdium absolvovaním aspoň 20 hodín štúdia, a to s pomocou tzv. “tútorov“ – dobrovoľníkov z Accenture. Úlohou tútora je pomôcť konkrétnemu študentovi pustiť sa do štúdia a následne mu pomáhať prostredníctvom pravidelných stretnutí, či už tvárou v tvár alebo cez video hovor. Cieľom nie je urobiť z dobrovoľníkov učiteľov angličtiny, ide skôr o povzbudenie, dodanie motivácie, ale tiež poskytnutie možnosti konverzovať s niekým v cudzom jazyku v bezpečnom prostredí, čo môže pomôcť odstrániť alebo znížiť bariéru pre komunikáciu v cudzom jazyku. Po ukončení troch mesiacov môžu tútor a študent naďalej pokračovať v stretávaní sa na základe vzájomnej dohody, pričom licencia na Rosetta Stone online kurz je študentovi k dispozícii bezplatne počas obdobia jedného roka (súvisiace náklady na licenciu pokrýva Accenture).“ V roku 2019 sa do programu zapojilo 49 “študentov“ a 40-tim z nich sa podarilo v štúdiu vytrvať.

Účastníkom programu sa páči najmä možnosť interakcie a konverzácie s tútorom, ktorá im dala tiež príležitosť spoznať nového zaujímavého človeka. Zároveň však oceňujú aj zaujímavý a zábavný obsah vzdelávacieho nástroja, ktorý majú k dispozícii. Rovnako aj dobrovoľníci vidia v tejto iniciatíve skvelú príležitosť spoznať niekoho nového, pričom odhodlanie “svojich“ študentov učiť sa nové veci je pre nich samotných inšpiratívne. Nabíja ich vďačnosť a to, že vidia ako ich vlastné znalosti a niekoľko hodín mesačne investovaných do rozvoja iných prináša reálny výsledok. Aj preto sú niektorí z nich ochotní sa venovať paralelne aj 2-3 študentom.

Aj o tomto sa diskutovalo počas októbrového stretnutia tútorov a študentov, ktoré bolo príjemným zavŕšením uplynulého ročníka programu English to Succeed. Nový ročník plánujú v Accenture spustiť opäť v marci 2020.

 

×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.