VÚB banka sa zaviazala komunikovať otvorene

Portál www.vubotvorene.sk bol vytvorený s cieľom poskytnúť priame, zrozumiteľné a otvorené odpovede.

Transparentná komunikácia by mala byť základným pilierom podnikania všetkých zodpovedných firiem. Komunikovať priamo nestačí, dôležité je, aby prijímateľ informácii porozumel. Za mimoriadne dôležitý považuje VÚB banka tento prístup vo svojom sektore, v bankovníctve, keďže bankový žargón je pomerne zložitý a vo finančnej gramotnosti máme na Slovensku stále rezervy.

Na internete možno nájsť mnoho finančných portálov a blogov, ktoré pre vysvetlenie bežných otázok používajú finančné pojmy a ťažkopádne formulácie. Tým človek bez ekonomického vzdelania často nerozumie. Pretlak zložitých finančných vysvetlení, odporúčaní a návodov sa VÚB banka rozhodla eliminovať novým portálom VÚB Otvorene www.vubotvorene.sk.

Portál www.vubotvorene.sk bol vytvorený s cieľom poskytnúť priame, zrozumiteľné a otvorené odpovede na otázky multimediálnym spôsobom. Odpovede na niektoré otázky sú prezentované použitím videí, obrázkov či infografík. Portál poskytuje prehľadné členenie okruhov najčastejších otázok a odpovedí do podsekcií Poplatky, Osobné financie, Hypotéky a úvery, Medzinárodné platby, Internet banking a Ostatné. Poslaním VÚB Otvorene nie je len transparentná komunikácia, ale aj finančné vzdelávanie návštevníkov portálu.

Zdroj: VÚB banka

Komentáre

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky