Accenture

Kontaktná osoba:

Alena Kanabová Associate Director

457 000€

investície do komunity

2180

zamestnancov

Člen BLF

2009 2024

Podiel žien vo vedení spoločnosti

27%

CSR/ESG Report

prejsť na dokument

Etický kódex

prejsť na dokument

Environmentálna certifikácia

Viac info

Iniciatívy a aktivity

O spoločnosti Accenture

Accenture je popredná globálna spoločnosť, ktorá pomáha firmám, vládam a ďalším organizáciám na celom svete budovať digitálne spôsobilosti, optimalizovať prevádzku, akcelerovať rast prímov, či zlepšovať služby občanom – a dosahovať tak hmatateľné výsledky v požadovanom čase a rozsahu. Sme organizácia zameraná na talent a inovácie s približne 743.000 ľuďmi, ktorí poskytujú služby našim klientom vo viac ako 120 krajinách. Na Slovensku pôsobíme od roku 1992 a zamestnávame viac ako 2.100 ľudí v Bratislave a v Košiciach.

Hlavné témy CSR/ESG

✓ Program „Zručnosti pre úspech“:

podpora získavania zručností potrebných pre uplatnenie sa na trhu práce, s dôrazom na marginalizované skupiny a digitálne zručnosti

✓ Diverzita a inklúzia

✓ Podpora vzdelávania

✓ Dobrovoľníctvo

s dôrazom na expertné dobrovoľníctvo

✓ Podpora občianskej spoločnosti

spoločenskej zodpovednosti firiem a boj proti korupcii

Naše ocenenia

Via Bona Slovakia 2018

Zodpovedná veľká firma

Via Bona Slovakia 2017

Zamestnávateľ ústretový k rodine, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí, Sociálne inovácie

Via Bona Slovakia 2014

Zodpovedná veľká firma, Skvelý zamestnávateľ

Ciele udržateľného rozvoja

Aktuality spoločnosti Accenture