Ekonomická univerzita v Bratislave

Kontaktná osoba:

doc. Ing. Mgr. Gabriela Dubcová, PhD. Predsedníčka Etickej komisie EU v Bratislave

81 551€

investície do komunity

792

zamestnancov

Člen BLF

2020 2024

Podiel žien vo vedení spoločnosti

53.2%

Podiel firemných dobrovoľníkov

16.1%

CSR/ESG Report

prejsť na dokument

Etický kódex

prejsť na dokument

Iniciatívy a aktivity

O univerzite

Ekonomická univerzita v Bratislave je orientovaná na manažment všetkých typov, veľkostí podnikov a ich príslušnosť k odvetviam. Zabezpečuje všetky druhy vysokoškolského štúdia, na troch stupňoch. Hlavným poslaním univerzity je poskytovaním vysokoškolského vzdelania rozvíjať harmonickú osobnosť, vedomosti a tvorivosť v človeku, rozvíjať poznanie na základe tvorivého vedeckého bádania v oblasti ekonomiky a manažmentu podniku a tým prispievať k rozvoju vedomostnej spoločnosti.

Naše ocenenia

2016

Poďakovanie verejnej ochrankyne práv za prínos v oblasti ochrany základných práv a slobôd

Hlavné témy CSR

✓ Študenti

✓ Zamestnanci

✓ Komunita

✓ Životné prostredie

 

×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.