Orange Slovensko, a.s.

Kontaktná osoba:

Andrea Ungvӧlgyi Manager of Nadácia Orange & CSR Specialist

1 000 000€

investície do komunity

1178

zamestnancov

Člen BLF

2004 2021

Podiel žien vo vedení spoločnosti

30%

Podiel firemných dobrovoľníkov

10%

CSR report

prejsť na dokument

Etický kódex

prejsť na dokument

Environmentálna certifikácia

Viac info

Iniciatívy a aktivity

O spoločnosti Orange Slovensko

Orange Slovensko je vedúcou telekomunikačnou spoločnosťou a najväčším mobilným operátorom na Slovensku. Prostredníctvom svojich najmodernejších mobilných a pevných sietí na Slovensku poskytuje hlasové služby, služby internetového pripojenia a televízie. Orange Slovensko patrí do celosvetovej skupiny Orange. Na slovenskom trhu komerčne pôsobí od roku 1997.

Hlavné témy CSR

✓ Zákazníci

✓ Zamestnanci

✓ Etika v podnikaní

✓ Životné prostredie

✓ Bezpečnosť

✓ Vzdelávanie

Naše ocenenia

Via Bona Slovakia

3x držiteľ hlavnej ceny pre veľké firmy

Zodpovedná spoločnosť

2017

TOP Employer

2017

Medzinárodný európsky certifikát rodovej rovnosti

Ciele udržateľného rozvoja

Aktuality spoločnosti Orange Slovensko