PwC Slovensko

Kontaktná osoba:

Mariana Butkovská Marketing & Communication Leader

40122€

investície do komunity

800

zamestnancov

Člen BLF

2022 2024

Podiel žien vo vedení spoločnosti

29%

Podiel firemných dobrovoľníkov

17%

CSR/ESG Report

prejsť na dokument

Environmentálna certifikácia

Viac info

Iniciatívy a aktivity

O spoločnosti PwC

PwC poskytuje audítorské, daňové, právne, poradenské a vzdelávacie služby pre rôzne medzinárodné a lokálne spoločnosti z rôznych sektorov, neziskové a vládne organizácie, ale aj pre jednotlivcov. Pomáha organizáciám a jednotlivcom vytvárať hodnotu, ktorú hľadajú, poskytovaním vysokej kvality služieb, pozná biznis a firemné procesy najlepšie vďaka unikátnej kombinácii finančných, procesných a IT expertov pod jednou strechou, a preto vie nielen navrhnúť, ale aj zrealizovať na mieru šité digitálne riešenia pre zefektívnenie biznisu a procesov.

Hlavné témy CSR/ESG

✓ Komunita

✓ Vzdelávanie

✓ Životné prostredie

Ciele udržateľného rozvoja