Veolia Energia Slovensko, a. s.

Kontaktná osoba:

Lucia Burianová Senior manažérka pre komunikáciu a marketing

65 000€

investície do komunity

832

zamestnancov

Člen BLF

2013 2021

Podiel žien vo vedení spoločnosti

32%

CSR report

prejsť na dokument

Etický kódex

prejsť na dokument

Environmentálna certifikácia

Viac info

Iniciatívy a aktivity

O spoločnosti Veolia Energia Slovensko

Spoločnosť Veolia Energia Slovensko je materskou spoločnosťou skupiny Veolia Energia Slovensko, ktorá patrí medzi najväčších výrobcov a dodávateľov tepla na Slovensku. Viac ako 25 rokov sa stará o teplo domova pre viac ako 90-tisíc domácností v 25 mestách. Od roku 2018 je i významný výrobca elektrickej energie a poskytovateľ podporných služieb pre prevádzkovateľa prenosovej sústavy. V rámci skupiny zabezpečuje aj služby pre priemyselných klientov a poskytuje riešenia v oblasti energetickej efektívnosti budov a ich komplexnú správu. Je súčasťou skupiny Veolia Slovensko, ktorá poskytuje služby aj v oblasti vodohospodárstva na strednom a východnom Slovensku.
Na celom svete sa Veolia podieľa na ochrane životného prostredia, usiluje sa o udržateľný rozvoj pri efektívnom hospodárení s prírodnými zdrojmi, zúčastňuje sa
na boji proti zmene klímy a znečisťovaniu životného prostredia, dbá o zachovanie biodiverzity a zlepšovanie zdravia a kvality života obyvateľstva. Cieľom podnikania je energetická účinnosť. Inovatívne riešenia podporujú trvalo udržateľný rozvoj miest a podnikania.

Hlavné témy CSR

✓ Životné prostredie

✓ Biodiverzita a ochrana životného prostredia

✓ Diverzita na pracovisku

✓ Sociálna oblasť, šport, vzdelávanie, umenie a kultúra

✓ Komunitný život

✓ Etika a dodržiavanie predpisov