Colliers International

Základné údaje

Názov firmy: Colliers International, spol s r. o.

Webová stránka:  www.colliers.com

Charakteristika činnosti: Spoločnosť Colliers International je globálnym lídrom v oblasti komerčných realitných služieb so 16 000 odborníkmi operujúcimi s viac než 500 kancelárií v 67 krajinách. Colliers International poskytuje kompletný sortiment služieb pre užívateľov a vlastníkov nehnuteľností a investorov do nehnuteľností po celom svete.

Hlavné témy ZP: 1. Podpora zamestnancov (well-being, work-balance, professional development).

                            2. Podpora komunity & vzdelávania (pomoc ľuďom s autizmom & spolupráca s STU).

                            3. Férový prístup na trhu v oblasti komerčných realitných služieb.  

Počet zamestnancov: 25                     

Manažér koordinujúci ZP:  Katarína Držíková           

Pracovná pozícia:  Associate Director Change Management & Communication               

E-mail kontakt:  katarina.drzikova@colliers.com                        

Dodávateľský reťazec spoločnosti je minimálny, avšak spoločnosť dodržiava zodpovedný výber zaväzuje sa k férovému správaniu sa voči dodávateľom.

a) Má Vaša firma samostatnú správu o zodpovednom podnikaní?

-

b) Je táto správa verifikovaná externým audítorom, kým?  

-

c) Ak nie, sú informácie o zodpovednom podnikaní súčasťou výročnej správy?

-

d) Má Vaša spoločnosť etický kódex (kódex podnikateľského správania sa)?

Áno

http://www.colliers.com/sitecore/shell//-/media/files/emea/uk/corporate/code-of-ethics-and-business-conduct-v2.pdf

e) Dali ste si verejný záväzok podnikať zodpovedne (podpísali ste chartu, memorandum, v ktorom sa Vaša spoločnosť /materská alebo slovenská/ zaväzuje presadzovať a dodržiavať princípy zodpovedného podnikania)?

-

f) V akých národných a medzinárodných asociáciách zaoberajúcich sa ZP je Vaša spoločnosť členom?

World Green Building Council & Regenerative network – Colliers je jedným zo zakladajúcich členov v oboch asociáciách.

Zároveň, Colliers je členom Urban Land Institute - Nonprofit education and research institute with focus on the use of land in order to enhance the total environment.

Člen SKGBC – Slovenskej rady pre zelené budovy.

g) Získali ste ocenenia za zodpovedné podnikanie, príp. jeho oblasti na Slovensku alebo v zahraničí (uveďte prosím názov ocenenia, rok udelenia a názov projektu, alebo kategóriu, v ktorej ste ocenenie získali)?

http://www.colliers.com/en-gb/emea/about/awards

International Property Awards

 • 2015 Best Property Consultancy, Americas
 • 2015 Best Property Consultancy Website, Americas
 • 2015 Best Property Consultancy Website, Global

IAOP

 • Global Outsourcing 100: World’s Best Outsourcing Advisors, 2006-2015
 • 2015 Global Outsourcing 100 List
 • Leader Size Group
 • Highest Rated in Size & Growth
 • Highest Rated in Delivery Excellence
 • Highest Rated in Programs for Innovation
 • Distinguished in CSR

Property Institute of New Zealand (PINZ) Awards

 • 2015 Innovation Award

h) Bola Vaša firma medializovaná, právoplatne odsúdená, príp. jej bola uložená pokuta za posledné 3 roky?

Nie.

Vzdelávanie zamestnancov – na pravidelnej báze (školenia, tréningy, workshopy, benchmark visit medzi dcérskymi spoločnosťami, pravidelné teambuildingy); Colliers University.

Work-life balance/well-being – benefity zamestnancov s individuálnym prístupom.

Rovnosť príležitostí/Diverzita – spoločnosť (SK) zamestnáva ľudí s inou ako SK národnosťou (talianska, španielska, anglická). Dáva priestor na prax študentom VŠ.

Angažovanosť zamestnancov v komunite – vedenie spoločnosti podporuje aktivity spoločenskej zodpovednosti (prac. hodinami zamestnancov, materiálne).

Spokojnosť zamestnancov – pravidelný prieskum spokojnosti zamestnancov.

Spoločnosť podniká v oblasti služieb klientom. Sústredí sa na ich spokojnosť, ktorú meria pre každý projekt samostatne. Zároveň, od klienta získava spätnú väzbu na spoluprácu, prístup, odbornosť, promptnosť a kreativitu zamestnanca.

Spoločné fórum vytvára platformu pre diskusie, zdieľanie informácií a transparentného prístupu.

Podpora komunity – niekoľkoročná spolupráca s centrom Andreas v Bratislave (podpora ľudí s autizmom). Dobrovoľnícke aktivity v rámci pomoci so žiadanými aktivitami (opravy, maľovanie priestorov...), benefičná akcia partnerov spoločnosti Colliers s finančným výťažkom pre centrum na nákup zdravotníckych potrieb. Dopad aktivít: zlepšenie celkovej úrovne starostlivosti o pacientov; spoločenský benefit – interakcia.

Spolupráca s STU v BA – prax študentov, ktorí majú možnosť počas štúdia získať skúsenosti v odbore; prilepšiť si finančnú situáciu a možnosť získať pracovnú pozíciu po ukončení štúdia.

Environmentálny dopyt officu je minimálny; i napriek tomu sa spoločnosť snaží podnikať zodpovedne v základných oblastiach šetrenia ŽP. Prostredníctvom poradenstva, konzultanti informujú klientov o zodpovednom prístupe – zelené budovy, separovanie odpadu, slnečné kolektory, efektívne využívanie klimatizačných jednotiek, znižovanie emisií (podpora car poolingu a využívania MHD), atď. = odborné poradenstvo.

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky