O skupine Digital skills

Digital skills je platforma, ktorú v rámci združenia Business Leaders Forum vytvorili niektorí jeho členovia. Aktivity platformy sú zamerané na budovanie a zlepšovanie digitálnych kompetencií učiteľov a žiakov a tiež efektívne využívanie digitálnych technológií vo vzdelávacom procese. Na skvalitňovaní týchto oblastí pracujeme formou viacerých spoločných iniciatív alebo iniciatív, ktoré realizujú členovia platformy samostatne. Patria medzi ne rôzne vzdelávacie programy a školenia, webináre či iné podujatia zamerané na učiteľov a žiakov, často realizované v spolupráci s občianskymi organizáciami z oblasti vzdelávania.

Prečo sme vznikli?

Digitálne kompetencie sú v dnešnej dobe považované za nevyhnutnosť a ich význam bude v budúcnosti ďalej rásť. Digitálna doba totiž zásadným spôsobom mení trh práce –  65 % detí, ktoré začali navštevovať školu v posledných rokoch, bude mať zamestnanie, ktoré ešte ani neexistuje.  Navyše, 90 % pracovných pozícií bude v blízkej budúcnosti vyžadovať aspoň základnú úroveň digitálnych zručností.

Budovanie digitálnych kompetencií ako súčasť potrebných zručností pre 21. storočie je však jednou z oblastí, v ktorých náš vzdelávací systém zaostáva najviac. Problémom je nielen nedostatok kvalifikovaných učiteľov informatiky, ale aj efektívne využívanie digitálnych technológií v slovenských školách. Našou ambíciou je preto prispieť k skvalitneniu výučby informatiky a programovania a posunúť slovenské školstvo k vyššej digitálnej vyspelosti.

 

Členovia skupiny Digital skills

Accenture

Accenture

Eset

Eset

Microsoft

Microsoft

Orange

Orange

Slovak Telekom

Slovak Telekom

Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia

Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia

Československá obchodná banka

Československá obchodná banka

DXC Technology

DXC Technology

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.