TCHIBO SLOVENSKO

Názov firmy: TCHIBO SLOVENSKO, spol. s r.o.

Webová stránka:  www.tchibo.com/sk

Charakteristika činnosti: 

Tchibo patrí k najväčším výrobcom kávy na svete a je vedúcou firmou na trhu praženej kávy na mnohých európskych trhoch. Tchibo je rovnako jedným z najväčších medzinárodne pôsobiacich maloobchodných predajcov. Jedinečný obchodný model spoločnosti Tchibo prepája pod mottom „Objavte jedinečný svet Tchibo“ kávovú expertízu a týždenne nové tematické kolekcie spotrebného tovaru. Svoje výrobky ponúka Tchibo prostredníctvom viackanálového distribučného systému, ktorý tvorí sieť kamenných predajní Tchibo a internetový obchod www.tchibo.sk. Spoločnosť bola založená v roku 1949 v nemeckom Hamburgu, kde má svoje ústredie.

Hlavné témy ZP:

 • Ochrana životného prostredia
 • Firemná kultúra a rozvoj zamestnancov
 • Podpora komunít a spolupráca sa stakeholdermi
 • Orientácia na zákazníka
 • Komunikácia trvalej udržateľnosti a spoločenskej zodpovednosti

Počet zamestnancov: 110

Manažér koordinujúci ZP: Petra Štěpová, CSR Specialist, e-mail: petra.stepova@tchibo.cz                                         

a) Má Vaša firma samostatnú správu o zodpovednom podnikaní?

Áno. http://www.tchibo-sustainability.com/

Správa o trvalej udržateľnosti spoločnosti Tchibo 2012 je napísaná v súlade s medzinárodne uznávanými pravidlami Global Reporting Initiative (GRI – verzia G 3.1). GRI preskúmala našu správu v auguste 2013 a potvrdila, že spĺňa najvyššiu aplikačnú úroveň A+. Táto správa takisto obsahuje „Advanced Level Commu­ni­cation on Progress to the UN Global Compact“, ku ktorej sme pristúpili v roku 2009.

b) Je táto správa verifikovaná externým audítorom, kým?

Áno. Správa bola auditovaná firmou Price­wa­ter­house­C­oopers.

c) Ak nie, sú informácie o zodpovednom podnikaní súčasťou výročnej správy?

Sekcia zodpovedného podnikania a krom iného súčasťou webových stránok v slovenskom jazyku tu: http://www.tchibo.com/sk

Odkaz na sekciu CSR priamo tu: http://www.tchibo.com/content/931010/-/sk/spoloensk-zodpovednos.html;jsessionid=BF84FE3753BF051C8E3B9AD85E09CB99

d) Má Vaša spoločnosť etický kódex (kódex podnikateľského správania sa)?

Áno.

http://www.tchibo.com/content/930958/-/sk/spoloensk-zodpovednos/socilne-tandardy.html

e) Dali ste si verejný záväzok podnikať zodpovedne (podpísali ste chartu, memorandum, v ktorom sa Vaša spoločnosť /materská alebo slovenská/ zaväzuje presadzovať a dodržiavať princípy zodpovedného podnikania)?

Tchibo – na ceste ku 100 % udržateľnému podnikaniu.

Udržateľnosť sa stala pevnou súčasťou našej dlhodobej firemnej stratégie už v roku 2006. Na jednej strane preto, že obchodný model Tchibo, skúsenosti a veľkosť spoločnosti umožňujú docieliť reálne zmeny – napríklad v oblasti pestovania a spracovania kávy, bavlny alebo dreva. Na druhej strane preto, že sme presvedčení, že náš budúci podnikateľský úspech stojí na udržateľných procesoch.

Spolupracujeme s mnohými organizáciami menovanými nižšie, aby sme spoločne hľadali riešenie v environmentálnej a sociálnej oblasti súvisiacej s naším podnikaním.

Medzinárodné členstvo:

 • The AVE (Foreign Trade Associ­ation of the German Retail Trade)
 • Better Cotton Initiative (BCI)
 • Biodi­versity in Good Company
 • Bundes­deutscher Arbeit­skreis für Umwelt­be­wusstes Management e.V. (B.A.U.M.)
 • Bundesverband des Deutschen Versand­handels e.V. (bvh)
 • Business Environ­mental Perfor­mance Initiative (BEPI) of the Foreign Trade Associ­ation (FTA)
 • Coffee & Climate
 • Cotton made in Africa (CmiA) initiative of the Aid by Trade Foundation
 • CPI₂ Carbon Perfor­mance Improvement Initiative
 • Deutscher Kaffee­verband e.V.
 • Deutsche Stiftung Verbrauch­er­schutz (DSV): Bündnis für Verbraucher­bildung
 • Ethical Trading Initiative (ETI)
 • Forest Stewardship Council® (FSC®)
 • 4C Associ­ation
 • Global Forest and Trade Network (GFTN)
 • Handelsverband Deutschland (HDE e.V.)
 • Initiative nachhaltiger Handel (IDH): Sustainable Coffee Program
 • Initiative Pro Recycling­papier (IPR)
 • Institute for Scien­tific Infor­mation on Coffee (ISIC)
 • Inter­na­tional Coffee Partners (ICP)
 • Round Table on Codes of Conduct
 • Social Account­ability Inter­na­tional (SAI)
 • Sustainable Agriculture Initiative (SAI) Platform
 • Textile Exchange
 • UN Global Compact, Netzwerk Deutschland
 •  

Medzinárodné partnerstvo:

 • Fairtrade
 • Institut für Markt-Umwelt-Gesellschaft (imug)
 • Platform for Climate Compatible Consumption
 • Rainforest Alliance
 • UTZ Certified

Podpísali sme následujúce:

 • Accord on Fire and Building Safety
 • Fur Free Retailer Program
 • DETOX (The Greenpeace Detox Campaign)

Podrobné informácie k nášmu členstvu a partnerstva sú k dispozícii tu: http://www.tchibo-sustainability.com/csrweb/servlet/content/955778/-/en/home/facts-figures/memberships-and-co-operations.html

f) V akých národných a medzinárodných asociáciách zaoberajúcich sa ZP je Vaša spoločnosť členom?

Viď. vyššie

g) Získali ste ocenenia za zodpovedné podnikanie, príp. jeho oblasti na Slovensku alebo v zahraničí (uveďte prosím názov ocenenia, rok udelenia a názov projektu, alebo kategóriu, v ktorej ste ocenenie získali)?

http://www.tchibo-sustainability.com/csrweb/servlet/content/955248/-/en/home/facts-figures/prizes-and-awards.html

Ocenenie v roku 2012:

 • Tchibo a finalist in the ‘Erfol­gs­faktor Familie’ company compe­tition
 • Award for Tchibo Ökostrom green electricity
 • Green Card for credible climate awareness
 • Most Trusted Brand
 • German Business Ethics Network (DNWE) Business Ethics Award

Ocenenie v roku 2013:

 • Supply Chain Sustain­ability Award
 • Second place in the WWF ‘Wood & Paper’ company survey  (‘mail order retailers’ category) 
 • German Federal Government’s CSR Award
 • European CSR Award
 • Green Card for credible climate awareness
 • Gold medal for sustain­ability commu­ni­cation
 • TOP Zodpovedná firma ČR 2013 (kategória "Pracovisko budúcnosti")

Ocenenie v roku v roku 2014 v Českej republike:

 • Plný certifikát programu "Audit rodina & zamestnanie" - Ministerstvo práce a sociálnych vecí ČR

h) Bola Vaša firma medializovaná, právoplatne odsúdená, príp. jej bola uložená pokuta za posledné 3 roky?

Nie.

Tchibo neustále prináša nové a nové prekvapenia – každotýždenný prúd inšpiratívnych nápadov sa dostáva na pulty obchodov predovšetkým vďaka zápalu a práci našich zamestnancov. S tým tiež súvisí veľmi pestré, ale i náročné pracovné prostredie.

Práca a rodina v rovnováhe

Tchibo patrí k zamestnávateľom s priateľským prístupom k zlaďovaniu pracovného a osobného života, vrátane rodín s deťmi. To, že pomáhame našim zamestnancom skĺbiť prácu a starostlivosť o seba a rodinu, patrí k našej firemnej stratégii a má dlhodobú podporu zo strany vedenia. Uvedomujeme si totiž, že práve spokojní a lojálni zamestnanci sú pre úspech firmy kľúčoví.

Firemné programy starostlivosti o zamestnancov

Chceme, aby sa zamestnanci cítili v práci dobre a boli sme dobre fungujúcim tímom. Organizujeme preto rôzne akcie na podporu tímového ducha či programy starostlivosti o zdravie a unikátnym spôsobom prepájame bežné zamestnanecké aktivity s aspektmi zodpovednosti – snažíme sa sprostredkovať osobný zážitok, ktorý si ľudia odnesú i do svojho súkromného života.

Hodnotenie a rešpekt – základy našej firemnej kultúry

Základom nášho úspechu sú kvalifikovaní a motivovaní zamestnanci. Preto Tchibo vytvára veľa príležitostí pre ich profesionálny a osobný rozvoj. Naši zamestnanci sú odmeňovaní podľa svojho výkonu a môžu tiež využívať širokú škálu benefitov, ktoré pripravujeme na základe ich podnetov a potrieb.

Zákazník je náš pán, jeho želania sú určujúce pre naše konanie

 • Primerané ceny, dobrá kvalita, priateľské poradenstvo a osobný servis. To je Tchibo.
 • So zákazníkmi komunikujeme čestne, jednoducho a jasne.
 • Rozmanitosť predajných kanálov zaisťuje dostupnosť značky Tchibo vždy a všade.
 • V obchodoch zákazník zažíva jedinečnú priateľskosť a odbornosť nášho personálu.
 • Pri spracovaní dopytov, želaní a reklamácií je nášmu zákazníkovi poskytovaný priateľský, rýchly a kulantný servis.
 • Vyhľadávame priamy osobný kontakt so zákazníkom a staráme sa o neho.
 • Ochrana osobných dát našich zákazníkov je samozrejmosťou.
 • Želania zákazníkov sa dozvedajú naši vedúci pracovníci vďaka pravidelnému kontaktu s obchodným tímom.
 • Rozhodnutia a procesy hodnotíme z pohľadu významu pre zákazníka.
 • Máme nadštandardný čas možnosti vrátenia nepoužitého tovaru, a to 1 mesiac (pri kúpe on-line i v kamennom obchode). 

Ponúkame kvalitu špecializovaného obchodu za primerané ceny

 • Produkty Tchibo spĺňajú najvyššie požiadavky na bezpečnosť výrobku.
 • Produkty Tchibo sa vyznačujú dlhou životnosťou.
 • Požiadavky Tchibo na kvalitu sa orientujú podľa štandardov najlepších značiek.
 • Kvalitu našich výrobkov kontrolujú naši vlastní pracovníci pred výrobou, počas výroby i po nej.

Zákazníkom ponúkame výrobky produkované udržateľným spôsobom

 • 35 % kávy Tchibo bolo v roku 2014 vypestovanej udržateľným spôsobom.
 • 70 % textilných výrobkov predaných v roku 2014 bolo vyrobených z bavlny pestovanej udržateľným spôsobom (alebo s prímesou tejto bavlny).
 • 100 %, teda všetky kávové nápoje v našich kávových baroch pripravujeme z kávy Fairtrade.
 • Tiež všetka káva a čaj pre kapsulový systém Cafissimo pochádzajú z certifikovanej udržateľnej produkcie.
 • Celý sortiment záhradného nábytku z tropického a boreálneho tvrdého dreva vyrábame z dreva s certifikáciou FSC®

Zodpovednosť voči dodávateľom spotrebného tovaru a ich kvalifikácia

Sme presvedčení, že úspech v podnikaní nemá byť dosahovaný na úkor ľudí a prírody. Preto neustále zlepšujeme pracovné podmienky v továrňach, kde sa tovar pre Tchibo vyrába. Základom všetkých našich obchodných vzťahov s výrobcami je Kódex spoločenského správania (Social Code of Conduct, SCoC), ktorý je tiež neoddeliteľnou súčasťou všetkých obchodných zmlúv od roku 2006. V roku 2011 sme Kódex rozšírili, aby zahŕňal takisto environmentálne otázky, ako je energetická účinnosť.

Našim dodávateľom poskytujeme v rámci programu WE (Worldwide Enhancement of Social Quality) podporu pri zavádzaní požiadaviek a noriem smerujúcich k trvalému zlepšeniu pracovných podmienok v továrňach, a to už od roku 2007. Tento program prepája manažérov a zamestnancov tovární s našimi nákupcami, aby spoločne vytvárali a implementovali akčné plány vedúce k zlepšeniu pracovných podmienok vo výrobných závodoch. Doposiaľ sa do programu zapojilo alebo ho úspešne absolvovalo 320 výrobcov (január 2015).

Zodpovednosť voči pestovateľov kávy a ich budúca životaschopnosť

Na ceste k 100 % udržateľnému podnikaniu je našim strednodobým cieľom dodávať iba kávu vypestovanú v súlade s ekologickými, spoločenskými a ekonomickými štandardmi, a zaistiť tak farmárom trvalé živobytie. Pre nás je to jediná cesta, ktorá zaručí dostatok kvalitnej kávy i vo vzdialenejšej budúcnosti.

Výzvy, ktorým čelí kávové odvetvie, však nie je možné vyriešiť iba certifikovaním fariem. Preto spolupracujeme s prírodovedcami, školiteľmi, exportérmi a obchodníkmi, štandardizačnými, vládnymi i nevládnymi organizáciami, aby sme prostredníctvom programu Tchibo Joint Forces!® podporili podnikanie drobných pestovateľov a zvýšili ich výnosy. Chceme, aby farmári vnímali pestovanie kávy ako zaujímavý zdroj obživy, ktorému sa chcú venovať, a aby si rozširovali znalosť udržateľných pestovateľských metód a prijali ich za svoje, a mohli sa tak v podnikaní s kávou udržať ako naši partneri.

Konkurenciu považujeme za zdravú a rešpektujeme ju. Z nášho pohľadu je dobrá na to, aby nás nenechala „zaspať na vavrínoch“ a nútila nás neustále sa zlepšovať.

Dodržiavanie etických obchodných praktík a správne podnikateľské konanie (Code of Conduct) sú samozrejmosťou.

Ako aktívny člen spoločnosti sme si vedomí svojej zodpovednosti. Podporujeme projekty, ktoré dodržujú princíp „pomáhať ostatným, aby si dokázali pomôcť sami“, a to najmä v krajinách, z ktorých pochádza káva a bavlna, dôležité suroviny pre naše výrobky.

Káva: Denné centrá pre deti v Guatemale

Vďaka charitatívnej kampani, ktorá prebiehala v roku 2013 v Nemecku, sme získali finančné prostriedky v hodnote viac než 1 milión eur na náš detský projekt v Guatemale. Počas zberu tak v roku 2013 navštevovalo viac ako 650 farmárskych detí naše šesťdenné centrá celodennej starostlivosti.

Viac informácií nájdete tu http://www.tchibo-sustainability.com/csrweb/servlet/content/955192/-/en/home/coffee-supply-chain/educational-projects-in-the-source-countries.html

Káva: Podpora rodín farmárov na úpätí hory Mount Kenya

V roku 2011 sme rozbehli projekt Mount Kenya. Spolu so skupinami na pomoc ženám sme definovali štyri oblasti projektu, v ktorých priamo alebo nepriamo podporujeme tisícku žien farmárov a ich rodiny: pomáhame vytvoriť infraštruktúru pre dodávky vody, poskytujeme ženám výučbové materiály a organizujeme školenia. Ďalej sa staráme o školskú dochádzku sirôt a ponúkame asistenciu pri obstarávaní domáceho dobytka a stavebného materiálu na výstavbu chlievov a plotov. Tieto projekty sú základnými stavebnými kameňmi na zaistenie živobytia žien a umožňujú im naďalej zlepšovať ich životné podmienky.

Viac informácií najdete tu http://www.tchibo-sustainability.com/csrweb/servlet/content/955192/-/en/home/coffee-supply-chain/educational-projects-in-the-source-countries.html

Bavlna: Školský projekt Tchibo v Benine

Vzdelávanie je kľúčom k trvalo udržateľnému rozvoju. V roku 2010 sme preto za pomoci organizácie Aid by Trade Foundation a ďalších partnerov iniciovali školský projekt v západoafrickom Benine. V šiestich komunitách tu pracujeme na zlepšení školskej infraštruktúry a kvality výučby. Doposiaľ boli postavené dve školy, rozdelených 20 000 školských uniforiem, 10 000 učebníc a založených desať školských záhrad. Medzi ďalšie akcie patrí zriaďovanie školských jedální a výstavba studní.

Viac informácií nájdete tu http://www.tchibo-sustainability.com/csrweb/servlet/content/955392/-/en/home/consumer-goods-supply-chain/educational-projects-in-the-source-countries.html

Na lokálnej úrovni sa angažujeme v oblasti manuálneho a expertného dobrovoľníctva.

 

Pokiaľ má byť naše podnikanie v dobrej kondícii i v budúcnosti, je nevyhnutné, aby zostalo životné prostredie nepoškodené. Preto je pre nás primárna ochrana klímy a zachovanie zdrojov v dodávateľskom reťazci, teda v miestach nášho pôsobenia rovnako ako pri doprave a rozosielaní nášho tovaru.

Zachovanie zdrojov, ochrana klímy

V Nemecku a drvivej väčšine našich medzinárodných pobočiek, vrátane Slovenska, tlačíme katalógy výhradne na papier s certifikáciou FSC®. Prechodom na hospodárnejší model vozového parku sa nám podarilo znížiť priemernú úroveň emisií na 120 g CO2/km.

Úspora energie, zníženie emisií

Starostlivo revidujeme i vlastné firemné procesy a uplatňujeme v nich stratégiu riadenia ochrany životného prostredia. V Nemecku sa všade, kde Tchibo pôsobí, používa energia z obnoviteľných zdrojov a udržateľná „zelená energia Tchibo“ s certifikáciou ok Power label je od roku 2010 ponúkaná i našim zákazníkom.

Doprava a preprava

Zefektívnením dopravných procesov v rámci nášho projektu Logistic Towards Sustainability (LOTOS), ktorý bol odštartovaný v roku 2006, sme znížili emisie oxidu uhličitého plynúce z dopravy o viac ako 30 %.

Káva a ochrana životného prostredia

Káva je vzácna plodina. Úrodná pôda, čistá voda a vhodné klimatické podmienky rozhodujú o tom, či káva bude kvalitná a či jej bude dostatok. Farmárom však často chýba znalosť pestovateľských metód ohľaduplných k životnému prostrediu. Preto sme sa stali spoluzakladateľmi iniciatívy Coffee & Climate, ktorá venuje pozornosť zmenám klímy a pomáha pestovateľom kávy prispôsobiť sa dopadu zmien na miestnu klímu.

Drevo a bavlna z udržateľných zdrojov

Náš záhradný nábytok z tvrdého tropického a boreálneho dreva je vyrobený výhradne z dreva s certifikáciou FSC® zo zodpovedne obhospodarovaných lesov.

Naším cieľom je neustále zvyšovať podiel zodpovedne vypestovanej bavlny používanej na výrobu našich textílií – v roku 2014 predstavoval jej podiel v textíliách z bavlny alebo s jej prímesou zhruba 70 %. Preto spolupracujeme s partnermi, ktorých cieľom je celosvetovo dosiahnuť prechod od konvenčného k zodpovednému pestovaniu bavlny.

Viac informácií nájdete tu: http://www.tchibo-sustainability.com/csrweb/servlet/content/956590/-/en/home/environmental-protection-at-sites-and-during-transport.html

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky