20. 04. 2020 Generali Poisťovňa

Mimoriadna kompenzácia pre výnimočných ľudí: Poisťovňa Generali poskytne bonusové krytie v prípade ochorenia COVID-19 pre zdravotníckych pracovníkov v prvej línii

Poisťovňa Generali sa rozhodla v boji s nebezpečným koronavírusom podporiť lekárov, záchranárov, zdravotné sestry, ako aj ďalší zdravotnícky personál pracujúci v zdravotníckych zariadeniach. Všetkým, ktorí sú v poisťovni aktuálne poistení, poskytne automaticky a úplne bezplatne mimoriadnu kompenzáciu k ich životnému poisteniu v prípade ochorenia COVID-19.

Koronavírus a ochorenie COVID-19, ktoré tento vírus spôsobuje, zasiahli pred niekoľkými týždňami aj Slovensko a odvtedy počet prípadov nakazených u nás denne narastá. Vysoko ohrozenou  skupinou z pohľadu možnej nákazy koronavírusom sú v týchto dňoch najmä zdravotnícki pracovníci, ktorí nakazených prevážajú do zdravotníckych zariadení, ošetrujú a liečia ich a s nakazenými tak prichádzajú do úzkeho kontaktu. „Všetkým lekárom, zdravotným sestrám a záchranárom, ako aj ďalším členom zdravotníckeho personálu pracujúcemu v zdravotníckych zariadeniach, ktorí denne bojujú s koronavírusom a vystavujú sa tak veľkému riziku nákazy, sme chceli vyjadriť našu vďaku a podporu. Veľmi si vážime týchto výnimočných ľudí a ich odhodlanie vykonávať svoje povolanie, a to aj napriek veľkému riziku, ktorému v týchto dňoch musia čeliť. Pre našich klientov chceme byť celoživotným partnerom. Budeme pri nich stáť aj v tomto náročnom období a poskytneme im oporu v podobe mimoriadnej kompenzácie,“ vysvetľuje rozhodnutie poisťovne Generali predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Georg Engl.

Poisťovňa Generali sa rozhodla podporiť lekárov, zdravotné sestry, záchranárov a iných zdravotníckych pracovníkov, ktorí s koronavírusom bojujú v prvej línii, poskytnutím mimoriadnej kompenzácie nad rámec uzatvoreného životného poistenia. „Všetkým zdravotníckym pracovníkom, pracujúcim v zdravotníckych zariadeniachktorí majú v našej poisťovni uzatvorené akékoľvek individuálne životné poistenie, ale aj všetkým tým, ktorí si životné poistenie u nás v najbližšom období uzavrú, poskytneme v období od 20. 4. 2020 do 19. 7. 2020 v prípade ochorenia COVID-19 mimoriadnu kompenzáciu nad rámec ich dojednaného krytia, a to automaticky a úplne bezplatne,“ vysvetľuje Peter Koštival, riaditeľ Úseku personálneho poistenia poisťovne Generali.

V prípade, ak bude lekár, zdravotná sestra, záchranár alebo iný zdravotnícky pracovník hospitalizovaný v zdravotníckom zariadení nepretržite počas aspoň 3 polnocí z dôvodu ochorenia COVID-19, poskytne mu poisťovňa Generali mimoriadnu kompenzáciu vo výške 700 eur, pričom tento zdravotnícky pracovník nemusí mať poistenie Hospitalizácie dojednané v jeho životnom poistení. „Ak u nás poistený lekár, zdravotná sestra, záchranár alebo iný zdravotnícky pracovník pracujúci v zdravotníckom zariadení podľahnú ochoreniu COVID-19 alebo ich smrť nastane v priamej súvislosti s týmto ochorením, vyplatíme príslušnej oprávnenej osobe uvedenej v poistnej zmluve mimoriadnu kompenzáciu vo výške 10 000 eur,“ hovorí Peter Koštival z Generali.

Mimoriadna kompenzácia sa aktuálne týka viac ako 14 000 zdravotníckych pracovníkov, ktorí majú v poisťovni Generali uzatvorenú akúkoľvek zmluvu individuálneho životného poistenia a v čase vzniku poistnej udalosti budú vykonávať povolanie lekár, zdravotná sestra, záchranár, alebo iný zdravotnícky personál pracujúci v zdravotníckych zariadeniach. Finančné prostriedky, ktoré budú vyplácané v rámci mimoriadnej kompenzácie zo životného poistenia v prípade zdravotníckych pracovníkov v prvej línii, budú použité z Mimoriadneho medzinárodného fondu, ktorý založila Skupina Generali na boj s vírusovým ochorením COVID-19 na medzinárodnej úrovni.

×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.