13. 03. 2020 Generali Poisťovňa

Skupina Generali vytvorila fond v hodnote 100 miliónov EUR určený na núdzové situácie v súvislosti s koronavírusom COVID-19

  • Predstavenstvo Skupiny Generali odsúhlasilo vytvorenie mimoriadneho medzinárodného fondu.
  • 30 miliónov EUR pôjde na okamžitú pomoc v rámci zdravotnej starostlivosti v Taliansku.
  • Fond bude určený aj na pomoc pri ekonomickom reštarte.

 Na stretnutí, ktoré viedol Gabriele Galateri di Genola, predstavenstvo Generali odsúhlasilo vytvorenie mimoriadneho medzinárodného fondu vo výške 100 miliónov EUR, ktorý bude určený na boj s vírusovým ochorením COVID 19 na medzinárodnej úrovni. Fond, ktorý bude určený predovšetkým na pomoc Taliansku,  ale aj pre ostatné krajiny, kde Generali pôsobí, na urgentnú pomoc počas tejto rýchlo sa šíriacej krízy. V strednodobom horizonte bude určený na pomoc pri ekonomickom zotavení zasiahnutých krajín.

Predseda predstavenstva Gabriele Galateri di Genola a generálny riaditeľ Philippe Donnet hovoria: „Prostredníctvom tohto mimoriadneho fondu sme sa zaviazali poskytnúť okamžitú pomoc pri riešení núdzovej situácie v súvislosti s vírusovým ochorením COVID-19.  Generali chce byť lídrom v medzinárodnom spoločenstve, ktoré bude čeliť tak zdravotnej, ako aj ekonomickej kríze. V tomto boji musíme všetci spolupracovať. Sme súčasťou talianskej aj európskej histórie, a preto je v zmysle nášho dedičstva našou povinnosťou urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme pomohli. “

Súčasťou plánu je:

  • Prvá tranža vo výške 30 miliónov bude určená na riešenie mimoriadnej situácie v Taliansku. O prioritách pomoci sa rozhodne v spolupráci s Národným zdravotným systémom a talianskou Civilnou ochranou, ako aj s mimoriadnym komisárom menovaným vládou pre núdzovú situáciu v súvislosti so šírením ochorenia Covid-19.
  • Zvyšné financie budú určené na situácie, kde má Generali významný priamy dopad: klienti Generali, ktorí budú v ťažkej situácii vzhľadom na túto krízu, ako sú napríklad malí a strední podnikatelia zo sektorov, ktoré boli priamo zasiahnuté touto situáciou, ako aj ich zamestnanci.

Táto iniciatíva stelesňuje hodnoty Skupiny Generali, ktoré reprezentujú podstatu jej existencie, a teda pomáhať ľuďom tvoriť bezpečnejšiu budúcnosť starostlivosťou o ich životy a sny, spolu so snahou byť pre klientov celoživotným partnerom.