BLF maratón: Keď si BLF členovia radia navzájom

Spojili sme expertov z mimovládneho, verejného i korporátneho sektora, aby sa jeden deň spoločne venovali konkrétnej CSR téme.

Ako začať s meraním sociálneho dopadu projektov, ako si vychovať budúcich zamestnancov a ako zvýšiť angažovanosť tých terajších? Aj v týchto témach si 17. mája firmy s pomocou externých expertov vymieňali svoje know-how na BLF Maratóne. Osvedčili sa aj diskusné stoly na témy Ako začať s expertným dobrovoľníctvom a Ako mať kanceláriu bez odpadu. Podujatie bolo určené členským firmám združenia Business Leaders Forum, ktoré sa chcú vo svojej zodpovednosti posunúť ešte ďalej. 

Čo inšpiratívne zaznelo na podujatí od mentorských firiem a organizácií?

Ťažko uchopiteľný dopad

Máte jasno v tom, čo je výstup, výsledok a čo dopad? Výstupom je napríklad počet účastníkov na kurze. Výsledok meriame na konci projektu, napríklad % účastníkov, ktorí sa zlepšili v rétorike. Dopad je dlhodobý efekt na spoločnosť, ktorý meriame až po ukončení projektu. Napriek tomu sa však dopad často zamieňa s výstupmi, v lepšom prípade s výsledkami projektu. „Pre meranie dopadu je nevyhnutné identifikovať si zmenu, ktorú chcem dosiahnuť v spoločnosti už pred začiatkom projektu,“ uviedla na BLF Maratóne Andrea Lelovics, programová manažérka z Nadácie Pontis.

„Meranie sociálneho dopadu je interdisciplinárne, v tíme by mali byť zastúpení odborníci z viacerých oblastí – psychológ, sociológ, ekonóm a pod. Je to veľmi komplexná vec, ktorá nemá úplne jednoznačný výsledok. Nielen na Slovensku, ale i globálne momentálne prebieha debata o tom, akým spôsobom dopad efektívne merať,“ povedal Juraj Mikuš z Fakulty managementu UK, ktorý spolu so zúčastnenými firmami riešil zadanie fiktívneho projektu uplatnením metodiky Social Return on Investment.

Zamestnanci v centre pozornosti

„Do programu duálneho vzdelávania sa môžu prihlásiť žiaci, ktorí majú záujem o prácu v odbore ako obchodný pracovník či pracovník marketingu. Vyučovanie v škole im dáva všeobecný teoretický základ, v praxi sa učia iba to, čo potrebujú pre prácu u nás v Lidl. Po maturite im spoločnosť Lidl garantuje pracovnú zmluvu,“ uviedla Katarína Dobiášová zo spoločnosti Lidl Slovenská republika. Firma, ktorá je aktuálnym držiteľom ocenenia VIa Bona Slovakia v kategórií Skvelý zamestnávateľ, na problém nedostatku kvalifikovaných zamestnancov zareagovala vytvorením vlastných vzdelávacích a náborových programov.

Spoločnosť Accenture podobný problém rieši rekvalifikačnými projektami v spolupráci s partnerskými neziskovými organizáciami. Ide napríklad o projekty Aj Ty v IT, IT v kurze, no aj o špeciálny program pre vzdelávanie žien, ktorý otvorili pod názvom Ženy v (IT) kurze. Ako priblížila Alena Kanabová: „V Accenture veríme, že vďaka diverzite a rodovej rovnosti sú naše tímy kreatívnejšie a inovatívnejšie. Nízke zastúpenie žien v IT sa nás bytostne dotýka, preto sme spustili projekty zamerané na rekvalifikáciu žien, ktoré im umožnia dostať sa k IT kariére. Osvedčilo sa otvárať kurzy výhradne pre ženské publikum. Prostredie ženských kurzov je pre ne totiž menej stresujúce a bezpečnejšie.“ Úspešné absolventky niekoľkomesačného kurzu získajú automaticky pracovnú ponuku od Accenture, čo je pre ne veľkou motiváciou.

Motivácia je kľúčová

Dopyt firiem po zanietených zamestnancoch je stále väčší, no meranie angažovanosti a správna analýza výsledkov náročné. Firmy hľadajú rovnováhu medzi kvantitatívnymi (cez prieskumy) a kvalitatívnymi (prostredníctvom focus groups, face to face rozhovorov) metódami. Špeciálnou kategóriou sú zamestnanci z kategórie „mileniáli“, ktorí chcú robiť rôzne aktivity, zaujímavé projekty, byť dobre ohodnotení, ale zároveň je náročné ich motivovať, aby sa venovali hlavnej pracovnej náplni. Mentorka Zuzana Lazišťanová zo spoločnosti Mindworx, preto firmám radila dopredu rozmýšľať, koho prijmú do firmy: „Angažovanosť začína už pri výberovom procese.“

Ako zaviesť kanceláriu bez odpadu, keď zamestnanci nie sú tomuto prístupu naklonení? Petra Csefalvayová z INCIEN zúčastneným firmám poradila vsadiť na systematické vzdelávanie a súťaže medzi jednotlivými oddeleniami. „Zmeny, ktoré zavediete, nebudú fungovať, ak nebudete apelovať na návyky ľudí. Nemôžete ich nútiť, aby vystúpili zo svojej komfortnej zóny. Je potrebné v nich vytvoriť pocit vlastnej zodpovednosti za životné prostredie, aby vedeli, aký dopad má ich správanie.“

Hlavy pomáhajú

Na BLF Maratóne diskutovali aj firmy, ktoré už majú dobré skúsenosti s manuálnym dobrovoľníctvom, ale radi by sa zamerali na to expertné. Aj v tomto prípade je dôležitá podpora a aktívna účasť vedenia spoločnosti. Barbora Pálešová, ktorá v Nadácii Pontis vedie program expertného dobrovoľníctva: „Ak sa v advokátskych kanceláriách do pro bono aktivít zapájajú partneri, konajú tak aj zamestnanci. Podobne je to aj vo veľkých firmách - zapojenie a tiež formálna podpora zo strany vedenia je pri pro bono takmer nevyhnutná.“

Ako doplnil Martin Bača z Accenture: „Riadime sa princípom robme to, v čom sme dobrí a to sa podeľme. Vytvorili sme si vlastný pro bono katalóg, ktorý obsahuje ponuku oblastí, v ktorých vedia naši ľudia pomôcť individuálnemu prijímateľovi, neziskovkám, alebo marginalizovaným skupinám.“

Komentáre

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky