Metro je novým členom Business Leaders Forum

Povedomie verejnosti o zodpovednom podnikaní rastie a viac firiem sa zapája do CSR aktivít.

Martin Krajčovič zo spoločnosti Metro prezentuje svoju spoločnosť členom BLF.

Čísla z jesenného prieskumu Agentúry Focus a Nadácie Pontis hovoria, že obyvatelia Slovenska vedia, čo to je zodpovedné podnikanie a najmä dokážu identifikovať zodpovedné firmy. To, že považujú zodpovedné podnikanie za dôležité, dokazuje aj číslo 92 – ide o percento respondentov, ktorí uviedli, že by firmy pri tvorbe zisku mali mať aj ciele v oblasti CSR.

Veríme, že je to aj vďaka aktivitám, ktoré robíme v rámci združenia Business Leaders Forum,“ hovorí Michal Kišša, výkonný riaditeľ BLF a programový riaditeľ Nadácie Pontis. „Okrem veľkých podujatí, ako je Naše Mesto či CEE CSR Summit, organizujeme aj menšie odborné semináre, vydávame praktické CSR odporúčania pre firmy a vzdelávame tiež študentov na vysokých školách.“

Prečítajte si, čo všetko sa združeniu BLF podarilo v roku 2017.

Na poslednom networkinovom stretnutí tohto roka schválili členské firmy BLF vstup spoločnosti METRO Cash & Carry SR do združenia od 1. januára 2018.

Spoločnosť Metro ako držiteľ ocenenia Via Bona Slovakia 2016 za férového hráča na trhu sa neustále usiluje upevňovať svoje vzťahy so svojimi zamestnancami, zákazníkmi, či dodávateľmi. Férový vzájomný vzťah je pre firmu kľúčovou prioritou.

Sme odborníkmi na jedlo a potraviny, preto nám záleží na tom, aby sa jedlom neplytvalo. Patríme k jedným z najväčších darcov potravín pre ľudí v núdzi na Slovensku. Neustále znižovanie odpadu vrátane toho potravinového je prioritou našej spoločnosti v najbližších rokoch,“ približuje Martin Krajčovič, manažér korporátnych vzťahov spoločnosti.

Okrem projektov na zníženie plytvania potravinami prispieva Metro cez projekt Ľudia pre stromy k zlepšeniu životného prostredia, k zveľadeniu zelene a k zvýšeniu estetickej, funkčnej a zdravotnej hodnoty našich miest a obcí. Prečítajte si celý profil zodpovedného podnikania spoločnosti

 

Komentáre

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky