Október sa vo VÚB banke nesie v znamení CSR

Ľudia mnohokrát nevedia, čo si majú predstaviť ako „zodpovedné podnikanie“. Preto sa vo VÚB banke rozhodli október venovať osvete o tejto problematike

CSR, Corporate social responsibility, spoločenská zodpovednosť firiem, spoločensky zodpovedné podnikanie, zodpovedné podnikanie... Čo to vlastne je a ako to jednoducho vysvetliť aj laikom? Cieľom bolo ukázať zamestnancom, ako také zodpovedné podnikanie vyzerá v skutočnom živote.

V oblasti zodpovedného podnikania VÚB banka pôsobí už niekoľko rokov. Hoci jej zo zákona nevyplývala žiadna povinnosť,  desať rokov vydávala samostatnú Správu o zodpovednom podnikaní. Od roku 2017 v zmysle nových medzinárodných predpisov vydáva takúto správu jej materská Intesa Sanpaolo za všetky svoje dcérske banky. VÚB banka je však hrdá na svoje aktivity, a preto zaradila do svojej Výročnej správy kapitolu, v ktorej sumarizuje tie najdôležitejšie iniciatívy, ktoré realizovala v rámci spoločenskej zodpovednosti.

Zodpovedné podnikanie VÚB banky

VÚB banka pripravila pre svojich zamestnancov vzdelávanie na tému zodpovedné podnikanie a etika. Osvetu sa rozhodla spraviť príjemnou a nenútenou formou bez zložitých teórií a poučiek. Pre vzdelávanie neboli potrebné žiadne testy, skúšky či hodiny školení. Stavili na zábavu a interaktivitu, veď hrať sa a zabávať chce predsa každý.

Oddelenie Spoločenskej zodpovednosti v spolupráci s Internou komunikáciou pripravili obrázkovú online brožúru, ktorá vysvetľovala čo to zodpovedné podnikanie vlastne je, ako zodpovedne podniká VÚB banka, aké sú strategické oblasti zodpovedného podnikania banky, kto sú partneri a prečo sú voči nim zodpovední. Zamestnancom predstavili množstvo zaujímavých informácií a mnohé z nich v úplne novom svetle.

Etika a transparentnosť – základ zodpovedného podnikania

Spoločenská zodpovednosť VÚB banky je založená najmä na etike a transparentnosti. Svoje záujmy a aktivity prepája s etickými hodnotami nad rámec povinností, ktoré vyplývajú zo zákona. VÚB banka si predsavzala zvážiť dosah svojich rozhodnutí na celú spoločnosť. Preto sa pri svojom podnikaní usiluje o aktivity, ktoré prispievajú k trvalo udržateľnému rozvoju a vytváraniu hodnoty nielen pre ňu, ale aj pre jej partnerov. Základnou súčasťou tohto prístupu je implementácia spoločných politík, princípov zodpovedného podnikania a dodržiavanie Etického kódexu všetkými zamestnancami.

Na to, aby zamestnanci dodržiavali Etický kódex, musia sa s ním zoznámiť. I keď pri nástupe do banky s ním boli všetci zamestnanci oboznámení, nikdy nie je na škodu si ho pripomenúť. Zamestnanci boli k opätovnému stretnutiu s Etickým kódexom motivovaní súťažou o zaujímavé ceny. Stačilo, ak odpovedali na pár jednoduchých otázok, na ktoré správne odpovede našli práve v Etickom kódexe. Vďaka týmto aktivitám zamestnanci ovládajú problematiku CSR oveľa lepšie a sú hrdí na svojho zamestnávateľa.

Komentáre

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky