VÚB banke záleží na životnom prostredí

V banke neustále hľadajú nové spôsoby v pozitívnom prístupe k životnému prostrediu.

Aj keď VÚB banka nie je výrobnou firmou ani priamym znečisťovateľom životného prostredia, na životnom prostredí jej záleží. Ochranu životného prostredia a trvalo udržateľný rozvoj považuje za prirodzenú súčasť svojho pôsobenia na trhu a v krajine, a preto sa zaviazala znižovať jej negatívny vplyv na životné prostredie čo najviac.

Vo VÚB banke vyvíjajú aktivity smerom dovnútra i von. Monitorujú ekologické riziká a hrozby a snažia sa im predchádzať rôznymi opatreniami. Usilujú sa nielen o dôsledné splnenie povinností vyplývajúcich zo zákona, ale súčasne majú za cieľ hľadať riešenia nad rámec legislatívy. VÚB banku zaujíma jej aktívna aj pasívna environmentálna výkonnosť, a preto priebežne mapuje príslušné environmentálne indikátory. Okrem toho v banke neustále hľadajú nové spôsoby v pozitívnom prístupe k životnému prostrediu.

Zlepšiť životné prostredie sa dá nielen dodržiavaním zákonov a nastavených politík. Dopomáhajú tomu aj menšie, no zato veľmi významné aktivity. Jednou z nich je napríklad aj každoročné zapájanie sa do celosvetového Dňa životného prostredia, ktorý pripadá na 5. júna.

Tohtoročnou témou bol Boj proti znečisteniu životného prostredia plastami, ktorý je v súčasnosti jednou z najväčších environmentálnych výziev. Aj keď majú plasty veľa spôsobov využitia, v súčasnosti sa stávame „závislí“ na jednorazovom použití plastov, čo má obrovský dopad na životné prostredie. Vo VÚB banke si momentálnu situáciu uvedomujú, a preto sa tejto téme intenzívne venovali celý týždeň.

Na intranete postupne pribúdali edukatívne materiály a články o momentálnej kritickej situácii, neuveriteľných štatistikách v spotrebe plastov či o reálnych dopadoch znečistenia na slovenskú prírodu. Zaujímavou a hravou formou zamestnancom vysvetlili, ako správne separovať odpad doma, ale aj v práci. Pripravili pre nich aj súťaž o ekoprodukty, ktoré ich motivujú k tomu, aby žili ekologickejšie.

Pre zamestnancov tiež zorganizovali workshop na tému Zero Waste Management, vďaka ktorému sa naučili opäť niečo nové o triedení a recyklovaní odpadov, živote bez odpadov, cirkulárnej ekonomike a inšpirovali ich aj dobrými príkladmi z praxe.

Pri príležitosti Dňa životného prostredia tiež na centrále zahájili zbierku použitých zubných kefiek, ktoré sa recykláciou premenia na koše na triedenie odpadu pre deti v školách. Vďaka tomu zamestnanci vidia reálne výsledky recyklácie a pomáhajú šíriť myšlienku ochrany životného prostredia ďalej.

Súvisiace články

Zdroj: VÚB banka

Komentáre

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky