CRH

investície do komunity

710

zamestnancov

Člen BLF

2016 2019

Podiel žien vo vedení spoločnosti

20%

Podiel firemných dobrovoľníkov

20%

CSR report

prejsť na dokument

Etický kódex

prejsť na dokument

O spoločnosti CRH

Akciová spoločnosť CRH (Slovensko) pôsobí v rámci regiónu North Danube (Rakúsko, Slovensko, Maďarsko) ako súčasť skupiny CRH plc. Je vedúcim výrobcom a dodávateľom stavebných materiálov a súvisiacich služieb, pričom zodpovedne pristupuje k riadeniu svojich činností s cieľom zabezpečiť udržateľné a spoločensky zodpovedné podnikanie.

Hlavné témy CSR

Ochrana zdravia a bezpečnosť pri práci

Životné prostredie

Zodpovedné riadenie podnikania

Komunita

Naše ocenenia

Slovak Business Superbrands Award

2018

Zlatý Leonardo

2017

Podnikové médium roka 2016

2. miesto